Sirius Weekly, 27 juli 2012

Naast de zon, vakantie, festivals, bbq’s en frisse cocktails (of pintjes) waar jullie ongetwijfeld deze dagen van aan het genieten zijn, vandaag ook enkele leuke weetjes ‘on the rocks’ geserveerd door het Media en IP team van Sirius Legal.

Wist je dat het familiebedrijf van de ouders van Kate Middleton wordt beschuldigd van inbreuken op het Olympisch intellectueel eigendomsrecht?

Advocaten van het organiserend comité voor de Olympische Spelen in Londen (Locog) zullen de website van het familiebedrijf genaamd ‘Party Pieces’ van de Middletons onderzoeken en nagaan of het de strikte reclameregels schendt m.b.t. de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Het Locog is verantwoordelijk voor de voorbereiding en organisatie van de Spelen in Londen. Zoals u wel weet kost de organisatie van de Olympische Spelen handenvol geld. Om dit te kunnen financieren heeft Locog de officiële rechten verkocht aan 44 Britse en 11 internationale bedrijven en haalde zij zo een slordige  2 biljoen Britse ponden op. Locog is in het bijzonder zeer waakzaam op de bescherming van die rechten, meer bepaald werden bloemisten gevraagd om boeketten van papieren bloemen in de vorm van de Olympische ringen uit de handel te nemen en werden immobiliënmakelaars aangemaand om hun borden met gelukwensen in het kader van de Spelen weg te halen tijdens de Olympische fakkel route.

Locog heeft een sponsor branding team van 300 man die de naleving doorheen heel het land van de Olympische Spelen Wet ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de slogans en de logo’s van de Olympische Spelen alsook op woorden die geassocieerd worden met de Olympische Spelen zoals “gold”, “Games”, “2012”, “summer” en “London”. De Middleton familie maakt reclame op haar website die feestartikelen aanbiedt met de slogan “Celebrate the Games” en ze hebben zelfs een ringgooispel in de Olympische kleuren. Bovenaan de pagina staan beelden van de Britse vlag met een Olympische toorts en een vrouw die een speer gooit onder de slogan “Let the Games Begin”. Dit is voor Locog voldoende om een onderzoek voor inbreuken op de Olympische Spelen Wet op te starten. Een mogelijke rechtszaak en een boete van 20.000 Britse ponden hangt hen nu boven het hoofd.

Wist je dat de strijd tussen Samsung en Apple over hun respectieve tablets steeds intenser wordt?

We hebben u in het verleden al herhaaldelijk bericht over de strijd tussen Apple en Samsung over de veronderstelde gelijkenissen tussen hun respectieve iPad en Galaxy Tab.  Beide bedrijven vallen elkaar over de ganse wereld om de haverklap aan omdat de tegenpartij inbreuk zou maken op het auteursrecht, het merkenrecht, het modellenrecht van de ander.   Apple stak destijds het vuur aan de lont door Samsung ervan te beschuldigen de look and feel van de iPad te kopiëren in de Galaxy Tab.  Recent oordeelde een Britse rechter nog dat er geen inbreuk was door Samsung op het tekeningen- en modellenrecht van Apple of van enige andere tablet.

Afgelopen dinsdag kregen we de volgende stap in deze saga.  Apple had in januari al een verkoopverbod bekomen in Duitsland voor de 7.7 inch Galaxy (het kleinere broertje uit de Galaxy familie) voor de Duitse vestiging van Samsung en verkreeg nu ook (in beroep) een veroordeling van het Koreaanse moederhuis voor inbreuken op het (Europese) Gemeenschapsmodel van Apple.  Het Oberlandesgericht Düsseldorf oordeelt dat (het moederhuis van) Samsung (in Korea) een inbreuk maakt op de modellenbescherming die Apple geniet op basis van het Europees recht.  In één trek legt het Oberlandesgericht aan Samsung een invoer- en verkoopverbod op voor de ganse Europese Unie.  Het arrest zelf is niet gepubliceerd, maar het Oberlandesgericht Düsseldorf publiceerde wel een persmededeling.

Het paneuropese verkoopverbod doet wenkbrauwen fronsen.  Hoe kan een Duitse rechtbank een Koreaans bedrijf immers verbieden om producten in België of Frankrijk te verkopen? Wel, in tegenstelling tot de nogal laconieke commentaren op heel wat websites en blogs is de situatie enigszins genuanceerd.  De Duitse rechter kan immers inderdaad geen effectief verkoopverbod in gans Europa opleggen en zo’n verbod opgelegd door een Duitse rechtbank kan in het buitenland al zeker niet zomaar afgedwongen worden, zeker niet als men rekening houdt met het feit dat andere Europese rechters (zoals de Britse hierboven) van oordeel zijn dat er geen inbreuk is op het modellenrecht van Apple.  Wél is het  zo dat Apple met deze uitspraak een vonnis in handen heeft  dat zegt dat er een inbreuk bestaat op een “wet” die in gans Europa gelijk is, met name het Gemeenschapsmodel.  Zulks schept natuurlijk een belangrijk precedent en een rechter in een andere lidstaat die met dezelfde vraag geconfronteerd wordt, zal daar rekening mee moeten houden.

Overigens zal het praktisch belang van deze uitspraak wellicht weer snel achterhaald zijn.  Samsung kan immers –zoals in het verleden al gebeurde- enkele kleine aanpassingen doen aan het model van zijn Galaxy Tab, daar een nieuwe naam of update opkleven en die dan alsnog op de markt brengen.  Totdat ook die nieuwe versie weer aangevallen wordt in de rechtbank.

En ondertussen bereiden andere concurrenten zich voor om met snelle, lichte en goedkope tablets de positie van zowel Apple als Samsung onderuit te halen…

Wist je dat 82% van de gecontroleerde Belgische webshops niet aan alle wettelijke verplichtingen voldoen…?

E-commerce en mobiele commerce blijven booming business en België haalt razendsnel zijn achterstand op onze buurlanden in. Het is echter eigen aan een jonge en snel groeiende sector om met kinderziektes geconfronteerd te worden.  Een van die kinderziektes in het geval van e-commerce blijft de gebrekkige naleving van de wettelijke verplichtingen die op webshops rusten.  Het Media en Internet team van Sirius Legal heeft de voorbije twee jaar van dichtbij kunnen vaststellen  hoe zo goed als geen enkele webshop helemaal juridisch conform is.  Onze ervaring leert ons dat ruim negen op de tien webshops op één of ander punt tekort schieten.

Vaak gaat het om gebrekkige identiteitsgegevens op de website, het niet naleven van informatie- en garantieverplichtingen of inbreuken op de 14 dagen bedenktermijn waarop de consument recht heeft, inbreuken op de privacywetgeving of het ongeoorloofd gebruik van contactgegevens voor reclamedoeleinden.  Ook de reclame voor webshops -vaak door online wedstrijden via social media- gaat geregeld in de fout.

Heel wat webshopeigenaars beseffen tijdig dat het in het belang van het succes van hun business is om ervoor te zorgen dat de consument correct en met respect behandeld wordt en stappen zelf naar ons om beroep te doen op onze Website Certifier, waarmee webshops een volledige juridische doorlichting krijgen en gecheckt wordt of ze voldoen aan de Wet Marktpraktijken, de Wet Elektronisch Handel, de Privacywet, de regels in verband met direct marketing, de nieuwe Cookiewetgeving, of alle bij  wet verplichte vermeldingen aanwezig zijn en in het algemeen of de webshop in kwestie aan de consument alle nodige waarborgen geeft die de wet hem toekent en die het mogelijk moeten maken om veilig en zonder zorgen zijn aankopen online te doen.

Gelijkaardige checks bieden we sinds januari aan aan de leden van Safeshops.be die het Safeshops kwaliteitscertificaat willen behalen en we kunnen alle webshopuitbaters in België enkel erg warm aanbevelen om lid te worden van Safeshops.be en zo hun steentje bij te dragen aan het verhogen van het kwaliteitsniveau in de Belgische e-commerce.  Op die manier stijgt ook het consumentenvertrouwen en daarmee ongetwijfeld ook de omzetcijfers van de betrokken bedrijven en de sector in het algemeen.

De FOD Economie publiceerde overigens vandaag haar Jaarverslag 2011 waarin uitgebreid verslag gedaan wordt van de controlewerkzaamheden die de federale overheid uitvoert op de internetsector vanuit diezelfde bezorgdheid voor een betere consumentenbescherming en een grotere betrouwbaarheid van de sector.  De cijfers van de FOD bevestigen onze ervaring: bij 82% van de gecontroleerde webshops werden onregelmatigheden vastgesteld en dat bij een controle die enkel op de naleving van de Wet Marktpraktijken gericht is en niet verder ingaat op de andere hierboven beschreven wettelijke verplichtingen.  Webshops die na een eerste waarschuwing niet de nodige aanpassingen doorvoerden werden door de FOD Economie beboet.

Onze raad is eenvoudig: laat u tijdig bijstaan door iemand met kennis van zaken om ervoor te zorgen dat u de wet correct naleeft en gebruik uw respect voor de wet vervolgens om potentiële kopers te overtuigen, best door middel van een kwaliteitscertificaat zoals dat van Safeshops.be of van andere sectorverenigingen.