Sirius weekly 3, 9 september 2011

Sirius Legal heeft voor u opnieuw een ganse week het juridische nieuws in IT, IP en mediarecht gevolgd en deze week viel het ons vooral op dat:

E-commerce in België in de lift zit, maar Belgische websites vaak slordig en verwaarloosd zijn.

België bengelt al jarenlang achterin het Europese peloton wat e-commerce betreft. Het aantal bedrijven dat producten en diensten verkoopt via internet is bij ons lager dan in onze buurlanden, de omzet uit online handel is veel kleiner dan bij de buren en de diversiteit van de aangeboden producten is veel kleiner.

Talloze consultants hebben al naar de oorzaken hiervan gezocht en deze zomer kwam de FOD economie zelf nog met een analyse, waarin ze de oorzaken zoeken bij de twee- (drie-) taligheid van België, de kleine thuismarkt en de nabijheid van grote buurmarkten als de Franse en de Duitse.

Wat ook de ware reden is, België bungelt nog steeds achterop. Het is dan ook opbeurend te lezen dat het e-commerceaanbod vorig jaar met 80% gestegen zou zijn. Daarmee plaatst België een aanzienlijke inhaalbeweging.

Wat echter veel minder goed nieuws is, is dat 99% van de Belgische websites (niet enkel e-commerce in dit geval, maar ook gewone bedrijfssites) niet in overeenstemming is met de geldende wettelijke voorschriften. Voor gewone company profile sites gaat het onder meer om het ontbreken van wettelijk verplichte vermeldingen zoals de maatschappelijke zetel en de rechtsvorm, een werkend contactnummer, het KBO-nummer, een correct bankrekeningnummer, etc. Eén en ander is nochtans snel te verhelpen met een eenvoudige en snelle doorlichting van de website door de bedrijfsjurist of door een externe advocaat. Een half uurtje werk volstaat in veel gevallen.

Voor e-commerce sites zijn de problemen in onze persoonlijke ervaring echter nog veel groter: in erg veel gevallen is er geen –nochtans wettelijke verplichte- privacy policy (die bepaalt hoe men met uw persoonsgegevens omgaat), zijn er geen sluitende gebruiksvoorwaarden voor de website, zijn er geen duidelijke en vooraf door de koper verplicht te aanvaarden algemene verkoopsvoorwaarden, is er geen duidelijk direct marketing- cookie en algemeen privacybeleid, is er geen doorlichting geweest van het naleven van de wet Marktpraktijken (o.m. prijsvermelding, 14 dagen bedenktijd, afficheren van kortingen, vermijden van misleidende reclame of vermeldingen, …). Hiermee stellen talloze online handelaars zich bloot aan aanzienlijke boetes door de FOD Economie of de Privacycommissie én aan klachten van consumenten en concurrenten. Vooral in Duitsland is het verklikken van concurrenten inmiddels een echte plaag geworden en daar neemt geen enkel webbedrijf nog het risico om zonder voorafgaande check goederen of diensten te koop aan te bieden.  Wie ook verkoopt aan Duitse klanten, doet er zo mogelijk nóg meer goed aan zich in regel te stellen

Het runnen van een goede en snelle audit op uw website hoeft immers niet duur te zijn en niet veel tijd in beslag te nemen. Sirius Legal deed het al voor talloze websites via onze specifiek daartoe opgezette dienst www.websitecertifier.be, die voor een vaste kost van 500 euro een volledige doorlichting mét alle nodige verbeteringen en aanvullingen aanbiedt…

https://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20110906_123
https://www.demorgen.be/dm/nl/5403/Internet/article/detail/1315101/2011/09/06/Slechts-weinig-van-de-650-000-Belgische-sites-zijn-up-to-date.dhtml

Poker in België eindelijk op een volwassen manier behandeld zal worden

Poker is een kansspel volgens de Belgische wetgever en kansspelen zijn verboden tenzij je een licentie krijgt om ze uit te baten van de federale overheid. Die licenties zijn voorbehouden aan een negental casino’s, partijen die een licentiedeal met zo’n casino kunnen sluiten of een aantal speelhallen die je vaak langs gewestwegen aantreft.

Het gevolg is dat iedereen die in zijn woonkamer wel eens een pokerpartijtje met inzet organiseert zich dus in de illegaliteit begeeft en dat leidde in het verleden al een aantal keren tot Hollywoodachtige politie-invallen op studentenfeestjes of thuistornooitjes. De enige manier om wel legaal te pokeren in België als men niet naar een casino wil, is pokeren zonder inzet (maar dan valt één van de essentiële elementen van het pokerspel weg) of pokeren voor een minimale inzet. Tot noch toe lagen die bedragen op een maximale inzet van 0,22 euro en een maximale winst van 6,20 euro. Het hoeft niet gezegd dat die bedragen onrealistisch laag zijn en dat dit eigenlijk neerkomt op een verbod op pokeren om geld.

De overheid en de kansspelcommissie zien nu echter blijkbaar eindelijk in dat poker een niet te stoppen maatschappelijk fenomeen is geworden en dat het absolute verbod en de derisoire inze-t en winstbedragen aangepast moeten worden. We kijken met grote nieuwsgierigheid uit naar de KB’s die de maximumbedragen zullen optrekken en die het organiseren van (incidentele) tornooitjes buiten de casinodeuren zouden gaan toelaten. Elk nieuwtje in dit verband wordt vanzelfsprekend onmiddellijk gemeld op onze blog.

We wijzen er overigens op dat de hierboven beschreven regels ook van toepassing zijn op internet en dat iedereen die pokert voor inzet op websites die niet vergund zijn door de kansspelcommissie (en op datum van dit bericht zijn er nog géén vergunde sites) illegaal is en dat de speler zich blootstelt aan ernstige straffen!

Sirius Legal volgt de ontwikkelingen over gambling met grote belangstelling op en onze advocaten adviseerden en adviseren verschillende cliënten in de kansspel- en pokerwereld. Een volledige analyse van het jaarverslag van de Kansspelcommissie, de voorgenomen aanpassingen en de recente initiatieven van de Europese Commissie om tot een ééngemaakte Europese kansspelwetgeving te komen verschijnt dit weekend op onze blogpagina’s.

https://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DF3F8VDU

Chinezen echt álles namaken, ook Franse topwijnen…

Na de namaak Ikea en de namaak Apple store van de voorbije weken blijken Chinezen nu zelfs Franse topwijnen als Château Roquefort na te maken. Enkel een klein foutje op het etiket verraadt de namakers.

Of de smaak hetzelfde is, wet het betreffende artikel niet te melden, maar wij durven er alvast onze twijfels over uiten.

https://www.merkwaardigheden.nl/?p=2833

Iraniërs blijkbaar de meest actieve hackers zijn en het internet écht geen grenzen kent…

Vorige week barstte in Nederland een kleine internetrel los toen blek dat het bedrijf Diginotar, een dochter van het Belgische Vasco Data Security dat veiligheidscertificaten voor websites aanbiedt, gehackt was en dat talloze valse veiligheidscertificaten werden uitgegeven. Het lijkt onvermijdelijk dat dit voorval de doodsteek is voor Diginotar dat in het hart van zijn activiteit wordt geraak: een bedrijf dat zich specialiseert in internetbeveiliging maar zelf gehackt wordt verliest, om het voorzichtig te stellen, een deel van zijn credibiliteit.

In de nasleep van de hetze is Diginotar beginnen uitzoeken war de valse certificaten naartoe gegaan zijn en wie er gebruikt van heeft gemaakt en de eerder verrassende vaststelling is dat de meest actieve “kapers” van certificaten uit Iran blijken te komen, een land dat nochtans niet meteen associaties oproept met actieve internetters of webbedrijven.

Eén en ander heeft tot gevolg dat ook de meeste slachtoffers van het falen van een Nederlands securitybedrijf Iraanse burgers zijn, of hoe het internet écht geen grenzen kent…

https://datanews.rnews.be/nl/ict/nieuws/nieuwsoverzicht/2011/09/06/diginotar-had-zelfs-geen-antivirus/article-1195097685263.htm?utm_source=Newsletter-06-09-2011&utm_medium=Email&utm_campaign=NewsLetter-Datanews-nl#