Sirius Weekly 3 februari 2012

Voor al diegene die verkleumd zijn door het barre winterweer van vandaag, kom je warmen aan de boeiendste sprokkels uit Media en IP land! Het Sirius Legal Media Team laat zich niet afschrikken door een beetje sneeuw en verzamelde het volgende voor jou…

Wist je dat je het registreren van je merk beter overlaat aan een vakman?

Het beschermen van de merknaam van je product, dienst of bedrijf is van niet te onderschatten belang voor je onderneming en gelukkig beseffen steeds meer ondernemers dit.  Als je merknaam goed beschermd is, voorkom je immers dat concurrenten een graantje meepikken van jouw succes door onder een gelijkaardige naam gelijkaardige producten aan te bieden of door onder een naam die voor verwarring met de jouwe kan zorgen minderwaardige producten of diensten aan te bieden, die hierdoor ten onrechte met jouw bedrijf geassocieerd worden.

Samen met het besef van het belang van een merkenregistratie komt echter niet steeds het besef dat zo’n registratie vakwerk is en dat een advocaat een aanzienlijke meerwaarde kan bieden door onder meer een goede anterioriteitscheck uit te voeren om te kijken of er al andere gelijkaardige merken geregistreerd zijn of handelsbenamingen in omloop zijn, dor correct te bepalen in welke de meest aangewezen registratieformule is, rekening houdende met de landen waarin u actief bent en de aard van de producten of diensten die u verkoopt.

De meerwaarde van uw advocaat ligt echter ook in het voorkomen van pijnlijke vergissingen, zoals blijkt uit de voorbeelden uit het artikel in bijlage van de erg goede website merkwaardigheden.nl.  De mensen van merkwaardigheden.nl merkten onlangs op dat een onderneming per vergissing het verkeerde document had geüpload bij de registratie, waardoor nu in plaats van het bedrijfslogo een inkomende factuur van het bedrijf als merk beschermd is….  Zo’n voorval is niet enkel weggegooid geld voor de onderneming, maar bovendien is het échte logo nog steeds niet beschermd en kunnen derden nog steeds aanhaken bij het succes van de onderneming…

We geven overigens graag nog enkele antwoorden op recente vragen die we kregen over merkenrecht mee:
•    Ja, je kan ook je logo als merknaam registreren en zelfs reclameslogans kunnen sedert een jaar of twee zonder probleem als merk beschermd zijn als ze aan een aantal voorwaarden voldoen.
•    Ja, je merkbescherming is inderdaad beperkt tot een aantal klassen van producten, tenzij je bereid bent bij te betalen, en andere bedrijven kunnen in principe dus totaal verschillende producten onder dezelfde nam op de markt brengen
•    Ja, je kan je merk over de ganse wereld beschermen, maar hoe groter de territoriale dekking die je wil, hoe duurder je depot in beginsel is, startende bij ongeveer 240 euro voor een Beneluxbescherming in drie klassen tot enkele duizenden euro voor (zo goed als) wereldwijde bescherming in verschillende productklassen.

Wist je dat de Amerikaanse overheid online privacy als een mogelijke aanwijzing van terrorisme beschouwd?

De FBI heeft een folder genaamd “Potential Indicators of Terrorist Activities Related to Internet Café  – What Should I Consider Suspicious? “ verspreid in internetcafés waarin een aantal indicatoren voor verdacht verdrag werden opgesomd. De folder kadert binnen een brede antiterrorismecampagne en spoort de bevolking aan om alert te zijn en actie te ondernemen volgens de instructies die er worden in uiteengezet.

Als aanwijzingen van verdacht gedrag komen o.a. in aanmerking:
–    tijdens het surfen te zeer bezorgd zijn over je privacy
–    het  IP adres trachten af te schermen
–    communiceren via VOIP of computerspelletjes
–    het downloaden van bestanden die kaderen binnen een extreem, gewelddadig thema

Alhoewel het voor iedereen wel duidelijk is dat dergelijke daden niet per se aanwijzingen zijn voor terrorisme, voegt de FBI op het einde van haar folder er nogal ironisch aan toe dat: “It is important to remember that just because someone’s speech, actions, beliefs, appearance, or way of life is different; it does not mean that he or she is suspicious”. Opletten dus wanneer je in de Verenigde Staten bent, je zou wel eens kunnen opgepakt worden voor terrorisme wanneer je in een internetcafé via Skype je familie of vrienden tracht te bellen…

Did you know that Poker has been recognized as a game of skill by the Brazilian ministry of sport, thus being a sport!

The Brazilian Ministry of sport has recognized poker as a game of skill, or a sport if you will.

Why is this surprising? Well, in most countries poker is considdered to be a game of chance, just like roulette or blackjack, which means it can only be organized by licensed casino’s.  The reason why isn’t always clear.  Everyone who has played poker before wil agree that it requiers a great amount of skill and that it is in this respect very different from games where win or loss are decided by pure coincidence.  Most often the decision to consdder poker as a casino game is justified by governments arguments like players protection, and the fight against gaming addiction.
Brazil has now decided to recognize officially that poker is a skill game.

This is not the first legal indication that poker is not a pure game of hazard. Dutch, French and US courts have decided in previous cases in similar ways. But it is to our knowledge the first time that a government officially considders that poker is a sport (and therefore not a mere casino game). The Brazilian ministry of sports has even recognized “the Brazilian Confederacao Texas hold’em” (CBTH) as the official governing body of poker in Brazil, by this confirming that poker is a sport.

This opens opportunities for Belgian or European advocacy groups that promote the interest of local poker players.  They will have a very good argument in their fight to get poker out of the gambling spheres.

We will leave you with a kind reminder: Be carefull, because in Belgium poker is still considered as a game of chance by the Belgian gaming Commission.  This means that organizing and promoting tournaments is subject to strict regulations and basically reserved for licensed companies. Even participating in tournaments oganized by non-licensed organizers is forbidden and can result in serious fines.

Why is poker still a game of chance in Belgium?  Only because the government says it is…

Saviez-vous que L’Oréal a été condamné pour une publicité trompeuse ?

L’Oréal, grand nom dans le domaine de l’esthétique, est tombé fin janvier suite à une décision rendue par l’autorité britannique de régulation de la publicité. Ce qu’on lui reproche ? D’avoir trompé les bons consommateurs que nous sommes au travers d’une publicité mettant en avant les effets bénéfiques de la Crème Revitalift Repair 10. La sanction ? Interdiction formelle d’utiliser cette publicité. Dans les faits, cette crème anti-rides était accompagnée d’une photo, photo nous montrant un visage parfait et connu de tous, à savoir celui de Rachel Weisz, mannequin britannique. Selon Jo Swinson, députée libérale-démocrate, l’image est trop retouchée, ce qui a comme conséquence de tromper le consommateur et c’est précisément à cause de cela, que cette dernière a porté plainte contre L’Oréal. Le régulateur britannique ASA (Advertising Standards Authority) a, malgré un raisonnement pro L’Oréal, admis que cette publicité exagérait les performances du produit visé et pouvait, du coup, tromper le consommateur.