Sirius Weekly 5, 7 oktober 2011

Het is vrijdag, het zonnetje schijnt en het weekend staat voor de deur. Weer tijd voor een nieuwe Sirius Weekly dus, met de laaste nieuwtjes uit IT, IP, Gambling en Media-land!

Wist je dat…

… je niet altijd zomaar foto’s van openbare gebouwen mag nemen

 Een interessant vonnis uit Nederland bevestigt voor zover daar twijfel over zou bestaan dat ook bouwwerken, huizen, flatgebouwen of –concreet in deze zaak- voetbalstadions … beschermd zijn door het auteursrecht voor zover ze voldoen aan de minimale beschermingsvoorwaarden van het auteursrecht (het moet gaan om een originele schepping die een uiting is van de scheppende kracht van de auteur, ongeacht de artistieke “waarde” van de schepping).

Het gevolg is dat bouwwerken als het atomium van architect André Waterkeyn, het concertgebouw in Brugge van Robbrecht-Daem-Van Hee of het station Luik-Guillemins van Santiago Calatrava auteursrechtelijk beschermd zijn en dat deze bouwwerken niet gereproduceerd mogen worden in welke vorm dan ook zonder voorafgaande toestemming van de architecten in kwestie of van de personen aan wie ze hun rechten overdroegen. Ze mogen overigens ook niet aangepast worden zonder voorafgaande toestemming.

Er mogen bijgevolg geen identieke kopieën gebouwd worden, maar evenmin mogen er foto’s, tekeningen of zoals in het voorbeeld in kwestie schaalmodellen gemaakt worden van zulke bouwwerken.

Theoretisch gezien heeft u dus toestemming van de architect nodig om foto’s van het atomium te maken en dat tot 70 jaar na het overlijden van die architect. Gelukkig echter voorziet de wet één belangrijke uitzondering: het recht om beschermde werken te kopiëren voor privégebruik (binnen de familiekring). Foto’s voor privégebruik zijn dus meestal wel toegelaten, maar opgelet voor bedrijven die foto’s van zulke gebouwen gebruiken in folders, op websites, in reclamecampagnes, … Zij begaan immers strafbare inbreuken op het auteursrecht.

… Irish Bookmakers filed for the use of Ipads in their shops

Following news that the Irish government intends to conduct a review into the modernising of the nation’s gambling laws, retail bookmakers are reportedly in talks with the Department of Justice regarding the use of iPad and other tablet computers in their shops.

According to a report from The Sunday Business Post newspaper, bookmakers are seeking permission to install tablet computer technology in their retail outlets that would enable customers to place wagers online.

The Irish newspaper quoted Joe Lewis, Managing Director for Ladbrokes Ireland, who stated that the move towards having some type of in-store Internet betting facility was being greeted ‘sympathetically’ at government level.

The industry had originally sought permission to install fixed-odds betting terminals in their shops but this proposal was met with strong opposition and the proposed Irish gambling legislation could see these units banned altogether.

In Ireland as well as in Belgium the machines used by bookmakers to make their wagers have to be licensed. Therefore the Ipad application has to file for a license also. It remains to be seen when other EU member States and particularly Belgium will follow.

… Pirate Bay de gerechtelijke blokkering van haar site gewoon omzeilde met een nieuwe domeinnaam

Deze week schreven we al eerder op onze blog over het arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen dat Telenet en Belgacom oplegde om de toegang tot de domeinnamen www.thepiratebay.com, www.piratebay.com, en andere varianten te blokkeren voor hun abonnees. De inkt van het arrest was nog niet droog of de mensen achter The Pirate Bay kondigden al een nieuwe domeinnaam aan: piratenbaai.be.

 

Aangezien het arrest een limitatieve opsomming gaf van domeinnamen die moesten geblokkeerd worden, was het natuurlijk een koud kunstje om dit te omzeilen door gewoon een andere domeinnaam te reserveren van waaruit de website opnieuw toegankelijk is.

 

Zonde van al de proceskosten die door BAF (the Belgian Anti-Piracy Federation) gemaakt werden om de auteursrechten van haar leden te beschermen, lijkt ons.

 

Piratebay kreeg hiermee opnieuw zoveel media aandacht, dat het lovenswaardige initiatief om illegaal downloaden de kiem in te smoren, misschien wel een averechts effect zou kunnen hebben…

 

Wij vragen ons af of het niet efficiënter was geweest om The Pirate Bay mee in te procedure te betrekken en hen een verbod te laten opleggen om hun strafbare activiteiten onder een andere domeinnaam/IP-adres onder te brengen? Het vervolg van deze saga krijgt u zeker later nog te lezen op onze blog.

 

…le blason soviétique ne peut pas être enregistré comme marque ?

 

 En 2006, Couture Tech LTd, travaillant en collaboration avec un styliste russe, a manifesté le désir de protéger une représentation fidèle de l’image du blason soviétique en tant que marque.

 

L’OHMI (office des marques dans l’Union Européenne) a rejeté cette demande, estimant que cette marque, représentant le blason du révolu URSS, était contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs d’au moins un Etat-membre.

 

En effet, la Hongrie, la Lettonie et la République Tchèque, soumises à l’époque au régime soviétique, considèrent aujourd’hui ce symbole comme contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. La législation hongroise précise même que la faucille, le marteau et l’étoile rouge à cinq branches sont des « symboles de despotisme ».

 

Le Tribunal de l’Union Européenne a en conséquence suivi le raisonnement de l’OHMI et a rejeté la demande d’enregistrement du blason en tant que marque. Il a motivé sa décision en arguant du fait que la contrariété d’une marque à ne-fût-ce que l’ordre public d’un Etat membre suffit à justifier un refus d’enregistrement.