Strengere regels voor reclame voor kansspelen in België en Italië

Online kansspelen hebben de voorbije tien jaar in gans Europa een hoge vlucht genomen.  Steeds meer websites bieden allerlei vormen van online gokken aan en ook het aantal gokkers en de ingezette bedragen blijven constant stijgen.  Heel wat landen, waaronder België kennen al strenge voorwaarden om kansspelen te mogen aanbieden, maar de vaststelling is dat daarnaast ook nood is aan strengere regels aangaande de reclame voor diezelfde kansspelen.  Vandaag zien we dat reclame voor kansspelen en met name voor sportweddenschappen erg nadrukkelijk aanwezig is in de media en dat onder andere jongeren erg vatbaar zijn voor de boodschap die deze reclame uitdraagt.

Tijd dus vond onze wetgever om de regels rond online reclame te verstrengen en die strakkere regels zien we ook in andere EU lidstaten terug.

Strengere regels in België

In België gelden al strenge regels rond reclame voor kansspelen.  Minister van Justitie Koen Geens stelde afgelopen juni 2018 een voorontwerp van wet voor samen met een reeks koninklijke besluiten  die de speler beter moeten beschermen door reclame voor kansspelen aan banden te leggen en de mogelijkheden voor lokale overheden om wedkantoren en caféspelen te controleren uit te breiden.  Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd in de ministerraad en zal eerstdaags voorgelegd worden aan het parlement.

Reclame voor kansspelen zal verboden zijn:

 • tijdens de live verslaggeving van sportwedstrijden (ongeacht het medium van live verslag). Dit wil zeggen dat er geen gokreclame mag worden uitgezonden bij een onderbreking van een wedstrijd
 • 15 minuten voor en na programma’s die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen
 • voor  20 uur, behalve in geval van de uitzending van sportwedstrijden (voor en na een sportwedstrijd die live wordt uitgezonden in de namiddag is gokreclame toegestaan, maar niet tijdens de sportwedstrijd)
 • op sportuitrusting en materiaal van minderjarige sportploegen

Verdere maatregelen:

 • per reclameblok zal nog slechts 1 spot voor kansspelen getoond kunnen worden.
 • alle reclamespots zullen een boodschap over verantwoord spelen moeten bevatten en moeten de minimum leeftijd vermelden, samen met de melding ‘gok met mate’.

 Beperking van de kansspelen in de drankgelegenheden:

 • de automatische machines die in drankgelegenheden geplaatst worden zoals bijvoorbeeld elektronische kaartspelen worden onder de controle van de kansspelcommissie en de gemeenten gebracht
 • per café wordt nu een maximum van 4 toestellen vastgelegd die alleen met muntstukken mogen functioneren
 • alle toestellen worden uitgerust met een E-ID kaartlezer om de leeftijdsvoorwaarde van 18 jaar te controleren
 • de gemeenten zullen vanaf nu beslissen over de toekenning van de vergunning voor deze toestellen.

Minder wedkantoren en inspraak gemeenten:

 • het aantal wedkantoren zal geleidelijk aan verminderen van 684 wedkantoren tot 600.

Ook in andere landen  verstrengen de regels

Ook in andere landen verstrengen de regels.  Met name het Italiaanse parlement bekrachtigde zopas het wetsdecreet nr. 87 van 12 juli 2018, dat in Italië bekend is onder de naam ‘Waardigheidsdecreet’ en waarmee een algemeen verbod op gokadvertenties ingesteld wordt in gans Italië.  bedoeling is om de consumentenbescherming te versterken en gokverslaving tegen te gaan. Het verbod is van kracht vanaf 14 juli 2018.

Algemeen verbod

Het verbod omvat elke vorm van reclame, inclusief indirecte reclame, met betrekking tot kansspelen met winsten in geld op welke wijze ook, inclusief sportieve, culturele of artistieke evenementen, televisie- en radio-uitzendingen, de dagelijkse en periodieke pers , elk genre van publicaties, billboards en internet.

Vanaf 1 januari 2019 is het verbod bovendien ook van toepassing op sponsoring van evenementen, activiteiten, bijeenkomsten, programma’s, producten of diensten en op alle vormen van communicatie van promotionele inhoud, inclusief visuele en akoestische slogans of naamsvermeldingen en afbeeldingen van merken en logo’s voor kansspelactiviteiten of -aanbieders.

Enkele uitzonderingen hebben het verbod wel overleefd:

 • Nationale loterijen
 • Lokale evenementen
 • Logo’s over veilig en verantwoord gokken van het Bureau Douane en Monopolies.
 • Advertentieovereenkomsten die al gesloten zijn op de datum van de totstandkoming van het wetsdecreet blijven geldig tot de vervaldatum of tot uiterlijk 14 juli 2019

In geval van overtreding van het verbod geldt een boete van 5% van de waarde van de sponsoring of van de reclame met een minimum van 50.000 euro.

Vragen over kansspelen of over reclamerecht in België en de rest Europa?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ons team op info@siriuslegal.be of op 02 721 13 00.  Ons internationaal contactennetwerk garandeert u gepaste bijstand in gans Europa en daarbuiten.