Hebben werknemers recht op behoud van loon wanneer ze niet besmet zijn, maar wel moeten thuisblijven?

Neen, je moet alleen gewaarborgd loon uitbetalen wanneer je werknemer met een medisch attest aantoont dat hij ziek is. 

Het is natuurlijk mogelijk dat niet vaststaat dat de werknemer besmet is, maar hij wel in quarantaine moet blijven op voorschrift van een arts (bv. in afwachting van een test of omdat één van de gezinsleden besmet is). Als de arts attesteert dat de werknemer thuis moet blijven, zonder dat er symptomen zijn, dan kan de werknemer wel tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht aanvragen.