Heeft mijn onderneming recht op fiscale steunmaatregelen?

Ja, dit kan voor ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van COVID-19 en die niet al structurele betaalmoeilijkheden kenden. Hieronder een opsomming van enkele fiscale steunmaatregelen. 

  • Uitstel van betaling van BTW en bedrijfsvoorheffing

Je krijgt een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor BTW en bedrijfsvoorheffing. Er is geen boete of interest gekoppeld aan het uitstel. 

Het verschuldigde bedrag aan BTW dat volgt uit de BTW aangifte van maart of het eerste kwartaal 2020 moet betaald zijn voor 20 juni 2020. De exacte termijnen vind je terug op deze link.  

  • Betaling van de personen- en vennootschapsbelasting

Bovenop de normale betaaltermijn en zonder aanrekening van nalatigheidsinteresten geldt automatisch een extra termijn van twee maanden voor de betaling van zowel de personenbelasting als de vennootschapsbelasting. Deze maatregel geldt voor de afrekening van deze belastingen, aanslagjaar 2019, gevestigd vanaf 12 maart 2020.

  • Afbetalingsplan voor belastingen

Alle ondernemingen die hinder ondervinden door COVID-19 kunnen een afbetalingsplan aanvragen voor BTW, bedrijfsvoorheffing, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, werkgeversbijdragen, verkeersbelasting. Dit kan enkel wanneer alle voorwaarden zijn nageleefd voor het indienen van de aangiften en de schulden niet voortvloeien uit fraude. Een aanvraag gebeurt per schuld en moet tegen uiterlijk 30 juni 2020 ingediend zijn. Boetes wegens niet-betaling worden kwijtgescholden en nalatigheidsinteresten worden vrijgesteld.

Voor meer informatie en formulieren kan je terecht op deze link