Heel wat klanten zijn plots niet thuis (of doen niet open) of de bedrijven blijken bij levering gesloten te zijn. Wat is wettelijk toegestaan rond het doorrekenen van heraanbiedingskosten? Kan/mag je de extra leveringskosten en eventuele administratieve kosten aanrekenen aan de klant?

De klant moet op voorhand op duidelijke en begrijpelijke wijze geïnformeerd zijn over de totale prijs en dus over alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten.  Indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, dien je wel te melden dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. 

Dit betekent dat wanneer je als verkoper niet op voorhand duidelijk communiceert dat bij heraanbieding de kosten ten laste zijn van de consument, je deze achteraf niet kan aanrekenen aan de klant.