Ik had vroeger enkel een fysieke winkel, maar verkoop nu tijdens de Coronacrisis ook mijn producten online en bezorg ze thuis bij de klanten. Wat zijn de minimum verplichtingen die ik het best naleef?

Gelet op het feit dat een verkoop via Facebook en e-mail ook onder de wetgeving verkoop op afstand valt, zijn alle bepalingen uit de wetgeving in verband met verkoop op afstand van toepassing op handelaars die nu online beginnen te verkopen. In principe moet je bestelproces dus voldoen aan het consumentenrecht en alle daarin begrepen informatieverplichtingen. 

In afwachting van de uitbouw van een echte webshop is het minstens aan te raden om voor verkopen die gebeuren via een kanaal dat maar beperkte ruimte of tijd biedt voor het tonen van informatie de consument toch voor het sluiten van de aankoop te informeren over:

  • de voornaamste kenmerken van de goederen of de diensten,
  • de identiteit van de onderneming
  • de totale prijs,
  • het herroepingsrecht
  • de duur van de overeenkomst en, 
  • in geval van overeenkomsten voor onbepaalde tijd, de voorwaarden om de overeenkomst op te zeggen.

Speciaal voor winkeliers die nu recent met een webshop gestart zijn, ontwikkelden wij een juridische checklist. Hiermee ben je alvast goed op weg naar compliant online ondernemen.
Je kan de checklist aanvragen op deze pagina.