Kan ik de arbeidsvoorwaarden (plaats van tewerkstelling, uurrooster, …) eenzijdig wijzigen?

Ja, je kan als werkgever eenzijdig beslissen om bepaalde arbeidsvoorwaarden, zoals de plaats van tewerkstelling, de functieomschrijving of de uurroosters, tijdelijk aan te passen. Men aanvaardt namelijk dat een werkgever de arbeidsvoorwaarden binnen bepaalde grenzen kan wijzigen en men verwacht van de werknemer dat hij bij de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst ook rekening houdt met de belangen van de onderneming. 

Als je bijvoorbeeld een besmetting vaststelt in de vestiging waar je werknemer werkt en telewerk niet mogelijk is, dan kan je eenzijdig beslissen dat je werknemer in een andere vestiging moet gaan werken. Wel moet je de eventuele bijkomende verplaatsingskosten en -tijd volledig vergoeden.