Kan ik een merk zoals “COVID-19” of “COVID-19 SURVIVOR” laten registreren?

Je kan een aanvraag doen om het merk te laten registreren, maar dit zal zeer waarschijnlijk door het merkenbureau geweigerd worden, omdat dit in strijd is met de openbare orde en goede zeden.