Kan ik mijn werknemers verplichten om deel te nemen aan medische onderzoeken?

Algemene medische controles op werknemers zijn niet toegelaten. 

Wel kan je op grond van de Codex Welzijn Werk de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer verwittigen wanneer je vermoedt dat een werknemer blootgesteld werd aan corona of symptomen vertoont. De arbeidsgeneesheer kan dan een medisch onderzoek doen en kan in het kader van dit onderzoek beslissen dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Jij draagt wel de kosten van dit medisch onderzoek.