Kan ik nog een merkregistratie indienen bij merkenbureaus?

Je kan zowel bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP) als bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese unie (EUIPO) een aanvraag indienen om een merk te laten registreren. 

Echter zal de procedure tot het bekomen van een geldige merkinschrijving worden verlengd. De merkenbureaus hebben verschillende strategieën voor het omgaan met termijnen. Zie bijvoorbeeld:

BOIP:  Voor reeds hangende verzoeken of procedures worden de lopende termijnen uitgesteld. Dit geldt echter niet voor de termijnen om beroep in te dienen bij het Benelux-gerechtshof.
Meer informatie vind je hier: 

https://www.boip.int/system/files/document/2020-03/Regel%20DG%20Covid-20032020%20NL.pdf

of https://www.boip.int/nl/document/nakoming-van-termijnen-gedurende-periode-van-maatschappelijke-beperkingen-door-het-0

EUIPO: Alle termijnen tussen 9 maart 2020 en 30 april 2020 worden automatisch verlengd tot en met 1 mei 2020. Dit is een feestdag, dus in de praktijk lopen de termijnen tot en met 4 mei 2020. Ook hier geldt de verlenging van de termijnen niet om in beroep in te dienen bij het Gerecht tegen beslissingen van de kamer van beroep.

WIPO: Voor de internationale inschrijving van merken zal het WIPO alle maatregelen nemen om overgangsproblemen tot een minimum te beperken. Termijnen kunnen verlengd worden, van zodra meer informatie en instructies beschikbaar zal je dit terugvinden op de website: 

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2020/news_0009.html