Kan ik mijn werknemers verplichten om op kantoor te werken?

Ja, dat kan.

Heb je een onderneming die actief is in een essentiële sector, dan moet je telewerk organiseren in de mate van het mogelijke, maar ben je daartoe niet verplicht. Je kan dus beslissen dat je werknemers naar kantoor moeten komen en zij kunnen dat in principe niet weigeren. 

Als je onderneming actief is in een niet-essentiële sector, dan ben je in principe wél verplicht om telewerk te organiseren, tenzij voor functies die zich daartoe niet lenen. Wil je een werknemer verplichten om toch naar kantoor te komen, dan moet je dus kunnen aantonen dat zijn of haar functie zich niet leent tot telewerk. 

Als je werknemer weigert om naar kantoor te komen, dan kan je dit als een ongerechtvaardigde afwezigheid beschouwen en moet je dus geen loon betalen voor die dagen. Blijft de weigering voortduren zonder verantwoording, dan kan je dit ook als een dringende reden voor ontslag beschouwen.

Verplicht je je werknemers om naar kantoor te komen, dan moet je er natuurlijk wel voor zorgen dat ze in veilige omstandigheden kunnen werken. Zo moeten ze een afstand van 1,5 meter ten opzichte van andere werknemers kunnen bewaren en moet je de basishygiëne (zeep en andere faciliteiten om handen te wassen, ontsmettingsgel als er regelmatig contact is met derden, regelmatige reiniging van de werkplek, …) garanderen.