Mag ik de prijzen van mijn producten verhogen?

In het begin van de Coronacrisis en de maatregelen zag men soms significante stijgingen in prijzen voor handgel, mondmaskers en andere. De vraag is of dit toegelaten is en wat er tegenin kan worden gebracht. Hoewel er geen specifieke regels zijn die dit regelen blijven de algemene mededingingsregels en wetgeving in verband met de marktpraktijken uiteraard gelden. Dit houdt voornamelijk in dat :

  • Excessieve prijsverhogingen niet mogen doorgevoerd worden door dominante ondernemingen (artikel 102 VWEU).
  • Prijs(verhogings)afspraken tussen ondernemingen niet zijn toegestaan (artikel 101 VWEU).
  • Het misleiden van consumenten op eender welke wijze niet is toegestaan.
  • Bedrijven geen onterechte claims mogen doen in verband met hun prijzen en producten.
  • Transparantie door ondernemingen vereist is. Ondernemingen zijn verplicht juiste en realistische informatie te blijven geven over bijvoorbeeld producten die niet meer of later geleverd zullen worden door sluiting van fabrieken, alsook over de werking van hun producten en diensten.

Prijzen moeten dus eerlijk en duidelijk zijn en ook in deze tijden van de corona crisis is het niet is toegestaan voor bedrijven om misbruik te maken van onzekerheden en schaarste. 

Daarnaast moet ook voor verregaande samenwerkingen tussen ondernemingen nog steeds een mededingingsrechtelijke toets worden gedaan. De mededingingsregels gelden ook in crisistijd. Er moet dus getoetst worden of de mededingingsbeperking gerechtvaardigd kan worden en de positieve effecten opwegen tegen de negatieve effecten.