Mag ik systematisch meten of mijn personeel koorts heeft met bijvoorbeeld een warmtescanner aan de ingang van het bedrijf?

Dit is een zeer gevoelig verhaal.  De vraag of iemand al dan niet koorts heeft is medische informatie, die je dus niet mag verzamelen tenzij je de voorafgaande vrije toestemming van je personeelslid hebt gekregen.  Vrij betekent hier dat je personeel ook moet kunnen weigeren zonder daarvoor op welke manier dan ook gesanctioneerd te worden. Zomaar plots iedereen screenen op koorts kan dus niet.

Nochtans zegt de Gegevensbeschermingsautoriteit, de overheid die toeziet op het naleven van de privacywetgeving in ons land, dat lichaamstemperatuurscans wél kunnen zonder voorafgaande toestemming ALS tenminste die scans anoniem gebeuren, het is te zeggen als er geen andere gegevens vastgesteld worden die iemand kunnen identificeren.  

Die laatste situatie is bijvoorbeeld denkbaar in een luchthaven, waar duizenden mensen per uur voorbij wandelen en waar je anoniem kan scannen op warmtebronnen.  Het is echter vrijwel uitgesloten de facto dat temperatuurscans aan de poort van een bedrijf denkbaar zijn zonder dat de betrokken personeelsleden tegelijk ook geïdentificeerd worden.  Dat is zo ofwel omdat -in een kleiner bedrijf) eenvoudigweg iedereen iedereen kent, of omdat -in een groter bedrijf- met een badgesysteem gewerkt wordt waardoor bij binnenkomst iedereen geïdentificeerd wordt.  

De facto is het antwoord op de vraag: neen je mag niet zomaar koortscontroles doen aan de bedrijfspoort.