Mijn onderneming heeft een evenement moeten afzeggen/uitstellen, welke kosten moet ik dragen?

Ondanks de versoepelingen van de corona-maatregelen, blijven sommige evenementen/bijeenkomsten nog steeds verboden door de overheid. Zo zijn bijvoorbeeld massa-evenementen nog steeds verboden tot en met 31 augustus 2020, maar ook kleinere feesten met meer dan 50 personen zijn nog verboden tot en met 30 juni 2020. Indien jouw evenement binnen deze periode valt, kan je je beroepen op overmacht. Dit impliceert dat zowel jij als je contractpartij vrijgesteld worden van je/haar verplichtingen. Belangrijker nog is dat je niet aansprakelijk gesteld wordt voor het niet nakomen van je contractuele verplichtingen en dus geen schadevergoeding moet betalen. Wat is echter het lot van de tickets?

Als organisator kan je een tegoedbon bezorgen aan al diegenen die een ticket gekocht hebben, indien aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • Een verplaatsing van het evenement is mogelijk en dit zal plaatsnemen op dezelfde locatie of dicht in de buurt; 
  • Het verplaatste evenement zal plaatsnemen binnen twee jaar;
  • De tegoedbon ‘vertegenwoordigt de volledige waarde van het bedrag dat voor het oorspronkelijke ticket werd betaald’;
  • Opdat de gast de tegoedbon kan verkrijgen moet deze geen extra kosten maken en
  • Op de tegoedbon staat uitdrukkelijk dat deze werd afgeleverd omwille van de corona crisis.

Wanneer ben je verplicht tot een terugbetaling, ook al kan je je beroepen op overmacht?

  1. Wanneer het evenement geannuleerd is omwille van een andere reden dan de coronacrisis;
  2. Wanneer de klant kan bewijzen dat deze niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum;
  3. Wanneer het evenement niet verplaatst, maar geannuleerd wordt.

Valt je evenement buiten deze periode en wil je het preventief annuleren, dan val je niet onder overmacht en zal je automatisch alle tickets terug moeten betalen. Let wel, het is mogelijk dat de overheid deze maatregelen voor evenementen nog verder zal verlengen waardoor je je eventueel wel nog op overmacht kan beroepen. 

De terugbetaling van tickets moet ten laatste op 20 september 2020 gebeuren.

Contacteer ook zeker je verzekeraar. Deze dekt mogelijks enkele kosten, wat al wat druk wegneemt.