Mijn onderneming valt niet onder de verplichte maatregel om te sluiten, maar heeft te lijden onder verlies van business en een lagere bedrijfsactiviteit. Kan ik het systeem van tijdelijke werkloosheidsuitkeringen aanvragen?

In het geval jouw onderneming lijdt onder een daling van cliënteel en/of bestellingen en dus geen normaal tewerkstellingspeil kan aanhouden, is er normaal gezien sprake van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Nu is het onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid door economische redenen en tijdelijke werkloosheid door overmacht even afgeschaft. 

Voortaan moet je als werkgever bij een verlies van business en/of een lagere bedrijfsactiviteit een elektronische aanvraag indienen als tijdelijke werkloosheid door overmacht. Je doet dit door een formulier in te dienen bij het werkloosheidsbureau van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening), waarbij je ‘COVID-19’ aangeeft als reden van sluiting. Hoe je de aanvraag moet indienen, vind je verder op de website van de sociale zekerheid.

Wat gebeurt er dan als jouw onderneming voordien al een tijdelijke werkloosheid om economische redenen heeft ingediend? Je hebt dan de keuze om over te stappen naar de regeling van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dit doe je door in de ASR scenario 5 “maandelijkse elektronische aangifte van het sociaal risico waarin de werkgever vermeldt hoeveel dagen de werknemer tijdelijk werkloos wordt gesteld” overmacht als motief aan te geven. (zie ook link hierboven social security)

Een situatie waarin je jouw werknemer als tijdelijk werkloos wegens overmacht kan beschouwen, is bijvoorbeeld als jouw onderneming haar activiteiten heeft moeten stopzetten of tijdelijk verminderen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. 

Meer over het begrip overmacht en het coronavirus vind je in ons blogartikel “Coronavirus en overmacht”.

Hoeveel bedraagt dan de uitkering voor de werknemer die tijdelijk werkloos is?
De werknemer ontvangt als tijdelijk werkloze 70% van zijn/haar loon met een maximum van 2.754,76 euro bruto per maand. Deze regeling geldt tot 30 juni 2020. Op het bedrag van de uitkering wordt een bedrijfsvoorheffing van 26,75% ingehouden. 

Vanaf 13 maart 2020 zal de RVA bovenop de tijdelijke uitkering een bedrag van 5,63 euro per dag betalen. De dagen van tijdelijke werkloosheid worden gelijkgesteld met arbeidsdagen voor de jaarlijkse vakantie.

Aangezien de RVA op dit moment veel aanvragen ontvangt, zit zij met een grote werklast. De RVA zal dus voor nieuwe dossiers al een forfait van 1.450 euro uitbetalen. Later krijgen de werknemers dan het volledige bedrag.