Moet ik mijn werknemers op de hoogte brengen over specifieke regels betreffende gegevenswerking en corona?

Ja. Als je als bedrijf nieuwe persoonsgegevens gaat verwerken of bestaande gegevens voor nieuwe doelen (besmettingspreventie bijvoorbeeld) gaat gebruiken, moeten je werknemers vooraf worden geïnformeerd op basis van de GDPR. 

In veel gevallen zal je pas gegevens gaan verzamelen als je eerst de uitdrukkelijke toestemming krijgt van de betrokken personeelsleden, zéker als het gaat om medische gegevens.  De GDPR voorziet weliswaar een uitzondering waarbij (medische) gegevens verwerkt mogen worden zonder voorafgaande toestemming als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de “vitale belangen” van de betrokkene of van anderen, maar de Gegevensbeschermingsautoriteit, die de bevoegde overheid is die toeziet op het naleven van de GDPR heeft zeer duidelijk gezegd dat dat zelfs in deze tijden van Coronacrisis niet het geval is en dat de uitzondering enkel kan gebruikt worden als er rechtstreeks en dadelijk levensgevaar bestaat, wat ondanks het feit dat mensen kunnen overlijden aan Corona niet het geval is.