Wat moet ik doen wanneer een werknemer symptomen vertoont op het werk?

Wanneer je vaststelt dat een werknemer duidelijke ziektesymptomen vertoont of je vermoedt dat een werknemer in contact kwam met een coronapati├źnt, dan kan je hem de toegang tot de werkplek niet zomaar weigeren. Je kan de werknemer uiteraard wel in onderling akkoord naar huis sturen.

Wil je hem verplichten om naar huis te gaan, dan kan je de werknemer tijdens de werkuren laten onderzoeken door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer kan de werknemer in het kader van dit onderzoek eventueel arbeidsongeschikt verklaren, waardoor de werknemer wel verplicht is thuis te blijven.