Wat als ik (of mijn contractspartij) niet kan/wil leveren?

Je kan niet verplicht worden tot leveren. De vraag hierbij is enkel: indien je weigert, ben je dan verplicht een schadevergoeding te betalen? Dit hangt af of je je kan beroepen op overmacht. 

Wanneer je enkel annuleert uit voorzorg, en dus niet uit noodzaak, dan zal je zelf de annulatiekosten en een schadevergoeding moeten betalen aan je contractpartij. 

Kan je je wel beroepen op overmacht (zie onze FAQ) dan ben je vrijgesteld van al je contractuele verplichtingen (zoals leveren), zonder dat je een schadevergoeding moet betalen. Hierbij is het wel belangrijk om te kijken of er geen mogelijkheid is om de levering uit te stellen totdat de overmachtsituatie voorbij is. Is een uitstel van de levering wél mogelijk, dan moet je de uitvoering van de overeenkomst gewoon opschorten totdat de overmachtsituatie voorbij is (= tijdelijke overmachtsituatie). Is uitstel niet mogelijk (= definitieve overmachtsituatie), dan wordt de overeenkomst beëindigd. 

In geval van overmacht, bevelen we je aan om de contractpartij zo snel mogelijk en op schriftelijke wijze te informeren over de situatie, jouw beslissing en de gevolgen hiervan.