Wat houdt het corona-ouderschapsverlof in?

In de periode van 1 mei tot 30 juni 2020 (behoudens verlenging) kan je als werknemer uitzonderlijk bijkomend ouderschapsverlof opnemen, zonder daarbij je rechten op gewoon ouderschapsverlof te verliezen. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat ouders hun beroeps- en privéleven beter kunnen combineren. 

Dankzij het corona-ouderschapsverlof kan je je arbeidsprestaties verminderen met 1/5e of 1/2e.
Om het bijkomend ouderschapsverlof op te kunnen nemen, moet je:

  1. ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst
  2. hetzij voltijds in dienst zijn als je een vermindering van 1/2e wilt aanvragen, hetzij voor minstens 75% in dienst zijn;
  3. een (pleeg- of adoptie)kind hebben dat jonger is dan 12 jaar. Voor kinderen met een handicap is de leeftijdsgrens 21 jaar. Als het kind een handicap heeft en opgevangen wordt door zijn ouders en hij/zij geniet van een intra- of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of erkend door de Gemeenschappen, dan is er helemaal geen leeftijdsgrens. 
  4. het akkoord hebben van je werkgever.

Tijdens het corona-ouderschapsverlof heb je recht op een onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA, die 25% hoger is dan de uitkering in geval van gewoon ouderschapsverlof.

Je kan het corona-ouderschapsverlof opnemen in één doorlopende periode, maar ook in niet-opeenvolgende maanden, weken of combinatie daarvan.

Als je momenteel al gewoon ouderschapsverlof opneemt, dan kan je dit met akkoord van je werkgever ofwel omzetten naar een corona-ouderschapsverlof, ofwel schorsen om corona-ouderschapsverlof op te nemen.

De aanvraag moet je minstens 3 werkdagen op voorhand schriftelijk doen op één van de volgende drie manieren:

  1. Via elektronische weg met ontvangstbevestiging door je werkgever
  2. Via een aangetekende brief
  3. Via afgifte van een schriftelijke kennisgeving (let er wel op dat je een duplicaat laat ondertekenen door de werkgever als ontvangstbewijs)

Je werkgever moet binnen maximaal 6 werkdagen na de aanvraag schriftelijk of elektronisch meedelen of hij akkoord gaat dan wel weigert.