Wat indien mijn klant zich beroept op de Coronacrisis om niet meer te betalen of haar bestelling te annuleren?

Aangezien de banken nog steeds functioneren, zal het ‘niet kunnen betalen’ niet als overmacht aanvaard kunnen worden. Hou wel rekening met volgende regel: zolang je geconfronteerd wordt met een contractpartij die haar contractuele verplichtingen niet nakomt (bv. betalen) en zich hiervoor niet op overmacht kan beroepen, mag jij (onder bepaalde voorwaarden) jouw contractuele verplichtingen eveneens opschorten. 

Slechts wanneer de klant zich terecht op overmacht kan beroepen en daardoor zijn/haar bestelling annuleert, hoeft de klant niet te betalen.

Wenst jouw klant de bestelling te annuleren en zij kan zich hierbij terecht beroepen op overmacht, dan kan zij deze bestelling kosteloos annuleren. Jij moet op jouw beurt dan ook geen diensten of goederen meer leveren. Let wel, indien je reeds gedeeltelijk geleverd hebt, dan is de klant wel verplicht om je voor dit deel (op evenredige wijze) te betalen.