Wat kan ik ondernemen tegen een leverancier die omwille van de Coronacrisis zijn prijzen verhoogt?

Hiervoor moet je allereerst jullie overeenkomst eens doornemen. 

In sommige overeenkomsten is er namelijk een vaste prijs afgesproken. Deze prijs kan enkel gewijzigd worden met akkoord van beide contractpartijen. Is er een vaste prijs afgesproken en jouw leverancier wijzigt de prijs toch, dan kan je het contract ontbinden. Hiervoor moet je wel eerst een ingebrekestelling sturen naar je leverancier. Dit is een laatste aanmaning  om de leverancier een laatste kans te geven om de contractuele aanspraken na te leven (de vaste prijs te hanteren). Wanneer je leverancier vast blijft houden aan de verhoogde prijzen kan je de overeenkomst vervolgens ontbinden en een schadevergoeding eisen. Voor de schadevergoeding moet je aantonen dat je schade hebt geleden en dat de leverancier hier verantwoordelijk voor is. 

Zijn er in jullie overeenkomst geen afspraken gemaakt omtrent de prijs of staat er uitdrukkelijk in dat de leverancier deze zonder meer mag wijzigen, dan sta je al iets minder sterk in je schoenen. Jouw leverancier is echter nog steeds verplicht om de overeenkomst ‘te goeder trouw’ uit te voeren. Indien hij voor jouw bestelling niets vermeldt over een prijsstijging en je hierover pas achteraf (via de factuur) op de hoogte wordt gesteld, kan je weigeren om de verhoging te betalen aangezien je hier niet van op de hoogte was ten tijde van de bestelling.