Wat met de vertraagde levering van bederfelijke producten (vb. bloemen)?

Voor bederfelijke producten is er een wettelijke uitzondering op het herroepingsrecht. Indien er correct over deze uitzondering geïnformeerd is, zal de consument de bloemen dus niet kunnen “retourneren” en zijn geld terug vragen. Hij kan echter wel op een andere basis een nieuwe levering vragen of een passende prijsvermindering.

De levering van een ernstig bedorven product of bijvoorbeeld een verwelkt boeket is een niet-conforme levering. De consument heeft in eerste instantie recht op het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging. Daarnaast heeft de consument het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen, indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.