Welke preventiemaatregelen moet ik als werkgever nemen?

Als werkgever ben je verplicht maatregelen te nemen om de gezondheid en de veiligheid van je werknemers zoveel als mogelijk te verzekeren en om hen een veilige werkplek te bieden. Je moet dus risico’s voorkomen, evalueren en bestrijden. Aangezien het coronavirus een risico vormt binnen je onderneming, moet je een analyse opstellen en de nodige maatregelen treffen.

We raden je aan om eens een kijkje te nemen naar de preventiemaatregelen die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voorgesteld heeft. Enkele voorbeelden zijn:

  • Zorg dat je propere en hygiënische werkplekken voorziet 
  • Zorg dat iedereen binnen je onderneming de handen regelmatig en grondig reinigt
  • Voorzie waar mogelijk thuiswerk
  • Zorg dat iedereen zich houdt aan social distancing
  • Bereid je onderneming voor op een mogelijke uitbraak van het coronavirus

Het volledige advies van de WHO vind je hier