Zijn de verliezen die ik geleden heb door mijn bedrijfsonderbreking gedurende de Coronacrisis verzekerd?

Dit zal afhangen van de details in jouw verzekeringsovereenkomst. Bedrijfsonderbreking wordt vaak pas verzekerd wanneer je een rechtstreeks verlies of schade kan aantonen. Dit moet niet altijd materiële schade zijn! Het kan je alvast op weg helpen om jouw verzekeringsovereenkomst te doorzoeken op ‘Non-Damage Business Interruption’. Deze term gebruiken verzekeraars vaak om deze soort verzekering aan te duiden. Veel verzekeraars bieden dekking voor de bedrijfsonderbreking veroorzaakt door het verbod van de regering om de werkplaats te betreden.

Wat is er allemaal gedekt door je bedrijfsonderbrekingsverzekering? Dit verschilt ook weer van verzekeraar tot verzekeraar. Veel polissen dekken uw misgelopen winsten/inkomsten, maar ook uw vermogen om lonen uit te betalen of uw vermogen om doorlopende uitgaven te betalen.

Het is heel belangrijk dat je aandachtig leest wat je verzekeringspolis dekt, maar vooral wat ze niet dekt! Deze uitsluitingen kunnen betrekking hebben op bepaalde gebeurtenissen, maar ook op specifieke goederen en diensten. Is een pandemie niet opgenomen in de verzekeringspolis of uitdrukkelijk uitgesloten dan is uw onderneming niet verzekerd tegen de gevolgen van het corona virus. Het is zeker mogelijk om je tegen een pandemie te verzekeren, maar dit zal vaak gepaard gaan met tal van voorwaarden. Vandaag willen veel verzekeraars dit risico zelfs niet meer dekken. 

Het zou kunnen dat je niet verzekerd bent tegen de gevolgen van het Coronavirus. Gelukkig kan je dan nog een paar zaken ondernemen. Kijk zeker je arbeidsongevallenpolis eens na. Veel van je werknemers werken nu mogelijks van thuis uit. Niet elke polis dekt thuiswerk, dus je moet misschien nog stappen ondernemen. Je bent sowieso verplicht om je verzekeraar op de hoogte te stellen van alle veranderingen die je verzekeringspolis kunnen beïnvloeden.