Zijn er specifieke veiligheidsmaatregelen die leveranciers moeten nemen?

De leveranciers moeten -net zoals iedereen- de maatregelen respecteren die door hun nationale overheid zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Concreet houdt dit dus in dat de buitenlandse leveranciers de richtlijnen van hun overheid moeten volgen.

Belgische leveranciers moeten strikt de maatregelen volgen zoals die gepubliceerd zijn in het Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken

Voor niet-essentiële sectoren en leveranciers kan dit betekenen dat zij hun handelszaak moeten sluiten indien zij niet kunnen voldoen aan de opgelegde maatregelen.