Zijn er specifieke veiligheidsmaatregelen die leveranciers moeten nemen?

De leveranciers moeten -net zoals iedereen- de maatregelen respecteren die door hun nationale overheid zijn opgelegd om het coronavirus te bestrijden. Concreet houdt dit dus in dat de buitenlandse leveranciers de richtlijnen van hun overheid moeten volgen.

Belgische leveranciers moeten strikt de maatregelen volgen zoals die gepubliceerd zijn in het Ministerieel besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID – 19 te beperken.┬á

Dit ministerieel besluit en de genomen maatregelen worden telkens aangepast conform de te doorlopen fases en beslissingen van de Veiligheidsraad