Whatsapp past gebruiksvoorwaarden en privacybeleid aan

Whatsapp paste recent zijn gebruiksvoorwaarden en privacybeleid aan, dit voor het eerst sinds de overname van het de populaire app door Facebook zo’n 2 jaar geleden. Eerder waren er al geruchten dat Facebook en Whatsapp zouden overgaan tot informatie-uitwisseling hetgeen nu dus effectief werd opgenomen en aangepast in de gebruiksvoorwaarden.

Delen van telefoonnummers met Facebook

Concreet zal WhatsApp in de toekomst telefoonnummers van gebruikers kunnen delen met Facebook en deze profielen aan elkaar linken. Op die manier verkrijgt Facebook, als het bedrijf je telefoonnummer nog niet had door het invoeren van een extra beveiligingstool die werkt aan de hand van je telefoonnummer, dan zal dat nu wel het geval zijn. De bedoeling van Facebook daarbij is o.m. om de “friend-suggestions” applicatie te optimaliseren, om gerichtere advertenties te kunnen tonen en spam en misbruik te bestrijden. Anderzijds is het zo dat deze telefoonnummers, of bijvoorbeeld foto’s die via WhatsApp zouden worden verzonden, niet zullen worden gedeeld op Facebook

Customer care door bedrijven

Daarnaast wordt in de nieuwe gebruiksvoorwaarden ook de mogelijkheid opgenomen voor bedrijven om aan customer care te doen via WhatsApp zoals bijvoorbeeld: bestellings-, transactie- of afspraakinformatie over leveringen en verzendingen via WhatsApp te delen, of product- en service updates  te voorzien en marketingberichten te verzenden.

Het zal bijvoorbeeld mogelijk worden voor een vliegtuigmaatschappij om vluchtinformatie te delen met haar reizigers via WhatsApp, of ook: het ontvangen van een melding van de levering van een bepaald product via WhatsApp.

Het lijkt daarentegen niet de bedoeling te zijn om advertentiebanners te plaatsen op WhatsApp

Hoe uitschakelen?

Je kan er ook voor kiezen om je gegevens niet te delen met Facebook op volgende wijze:

Voordat je op “Akkoord” klikt om de nieuwe Servicevoorwaarden en Privacybeleid te aanvaarden, kan je onderaan de pagina op “Lees” klikken. Op deze pagina kan je het delen met Facebook afvinken.

Ofwel kan je, nadat je de bijgewerkte Servicevoorwaarden en Privacybeleid hebt geaccepteerd, nog binnen 30 dagen aanvinken dat je je accountinformatie niet wenst te delen via Instellingen > Account > Deel mijn accountinformatie in de app.

Whatsapp geeft wel aan dat Facebook en gelieerde bedrijven de verzamelde informatie door de koppeling met WhatsApp wel nog zullen ontvangen en gebruiken voor andere doeleinden, zoals voor het verbeteren van de infrastructuur- en afleveringssystemen, het beveiligen van systemen, en het bestrijden van spam, misbruik of schendingen,…

En wat met de privacy?

Voorlopig lijkt een en ander in lijn met de geldende privacywetgeving.  Vanaf mei 2018 echter treedt in gans Europa de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking (voor meer info: zie onze website).

Een van de essentiële uitgangspunten van die nieuwe Europese Verordening is dat alle softwareapplicaties en apps moeten uitgaan van “privacy by design” en van “privacy by default”.  Een en ander betekent dat ze zo gemaakt moeten zijn dat ze de meest strikte privacy garanderen aan de gebruiker tenzij deze er expliciet voor kiest om die privacy op te geven.

Dat betekent meteen ook dat het automatisch delen van telefoonnummers met andere apps tenzij de gebruiker dit uitschakelt in strijd zal zijn met deze nieuwe regels.  “Privacy by default” vereist immers dat er niets gedeeld wordt tenzij de gebruiker daar expliciet voor kiest.

Verschillende social media bedrijven hebben het de voorbije jaren aan de stik gehad met Belgische en andere Europese privacy-overheden.  Indien Whatsapp en Facebook vasthouden aan deze gebruiksvoorwaarden wanneer de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation in het Engels) in werking treedt, stellen zij zich bloot aan de bijzonder zware boetes die die nieuwe verordening voorziet voor dit soort inbreuken.  Vraag is of Amerikaanse bedrijven als Whastapp en facebook zich goedschiks zullen schikken naar dat nieuwe Europese privacyrecht…

Vragen over Privacy?

Contacteer Sirius Legal hier.