Win een huis online?

De redelijk fantastische website Belgian Cowboys pikte vanochtend een link op naar de Engelse website Geosweep waar elke dag een stuk grond verloot wordt in het VK. Iedereen kan er een lotje kopen voor 10 pence en elke dag is er een gelukkige winnaar. Het artikel op Belgian Cowboys leest u hier: https://www.belgiancowboys.be/advertising/1548

Hetzelfde concept dook al eerder op in de pers. In 2009 verlootte een Oostenrijker zijn huis en verdiende er 1.000.000 euro aan. Enige tijd later deed een Vlaams echtpaar in Zuid-Afrika hetzelfde. Nog steeds in 2009 kwam een Duitse man op hetzelfde lumineuze idee, maar hij werd door de Duitse overheid snel tot de orde geroepen.

Het lijkt een aanlokkelijk idee om mee op de trein te springen en je eigen huis –of een stuk grond of een wagen, een reis, … ter verloting aan te bieden in de hoop een grote winst op te strijken, maar het zal u niet verbazen dat deze blog u ook vandaag weer uit uw dromen moet halen door u erop te wijzen dat een en ander zich spijtig genoeg in de grijze schemerzone van de illegaliteit bevindt.

Het kopen van een lotje waarmee in een trekking door het loutere toeval een winnaar wordt bepaald is immers een kansspel en kansspelen zijn in België –en in gans Europa- aan een strenge wetgeving onderworpen. Een wetgeving die bovendien in volle evolutie is en die binnen afzienbare tijd wel eens bijzonder vergaande gevolgen zou kunnen hebben voor een hele resem online activiteiten zoals online casino’s, pokerspelen, enz, maar dat is een verhaal voor een latere post. Vandaag houden we het bij het verhaal van Geosweep en zijn soortgenoten.

Dit voorjaar verscheen bij ons in België de nieuwe kansspelwetgeving in het Belgisch Staatsblad, die zoals gezegd de ganse sector zal hervormen en die volgens de commentaren van de makers ervan tot doel heeft de sector uit te zuiveren en de speler te beschermen. Het feit dat de meeste onderzoeken uitwijzen dan de speler voor heel wat activiteiten helemaal geen bescherming nodig heeft en dat de sector al bij al aardig gereguleerd is en in de pas loopt, lijkt vooralsnog weinig gehoor te vinden.

Deze nieuwe wet treedt normaal gezien op 1 januari in werking, maar om effectief toepasbaar te kunnen zijn, zijn er nog enkele tientallen uitvoeringsKB’s nodig die voorlopig nog altijd op zich laten wachten. 1 januari wordt dus nu al een onhaalbare datum en vanaf 1 januari kondigt zich een voor juristen zeer interessante periode aan, waarin het erg onduidelijk zal zijn welke regels nu precies van toepassing zijn. Reken daarbij een hele reeks arresten van het Europees Hof van Justitie die het opzet zelf van de nieuwe wet mogelijks op de helling zetten en we kunnen besluiten dat er een erg verwarrende periode aankomt…

Maar we dwalen af van de huizenloterijen. Zowel de oude kansspelwetgeving als de in aantocht zijnde opvolger vertrekken immers van hetzelfde principe: kansspelen zijn bij wet verboden tenzij ze vergund zijn door de overheid. Wat is dan een kansspel? Wel, eenvoudig eigenlijk: elk spel waarbij een inzet vereist is en waarbij een mogelijke winst kan behaald worden en de winnaar door het lot bepaald wordt. Het kopen van een lotje voor 10 pence waarmee achteraf door lottrekking een stuk grond of een huis te winnen is, is dus ongetwijfeld een kansspel dat in beginsel verboden is.

Wie mag dan wel zulke kansspelen aanbieden? Alleen wie daartoe een vergunning heeft gekregen van de federale overheid. Dat zijn in grote lijnen enkel casino’s, speelhallen en gokkantoren.
Wie toch een kansspel organiseert zonder vergunning stelt zich bloot aan aanzienlijke geldboetes en gevangenisstraffen. Zowel de parketten als de Kansspelcommissie zijn steeds strenger en waakzamer. De kans dat u hun aandacht trekt is allesbehalve denkbeeldig en gelet op de strenge straffen wil u dat liever vermijden.

Is er geen uitweg? Tja… theoretisch gezien is er een kleine uitweg zolang de nieuwe wetgeving niet in werking is getreden. De oude wetgeving rept immers met geen woord over online toepassingen. Internet stond immers nog in de kinderschoenen en wellicht is er destijds helemaal niet gedacht aan om dit op te nemen in de wet. Dit laat natuurlijk ruimte voor discussie tussen de Kansspelcommissie en de gebruikers, waarbij de Kansspelcommissie probeert voor te houden dat kansspelen op internet “bij uitbreiding” ook verboden zijn, doch dit lijkt allesbehalve in overeenstemming met de tekst van de wet zelf. Wie zich toch aan een online kansspel waagt, kan zich dan ook voorlopig nog even verschuilen achter het argument dat zijn activiteit niet expliciet verboden is.

Maar zoals gezegd staat de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor de deur, zelfs al heeft die inmiddels enkele maanden vertraging opgelopen, en de nieuwe wet reguleert wel degelijk ook alle online activiteiten. Binnenkort zal dus wel degelijk onmogelijk zijn om je huis op internet te verloten zonder licentie en die licentie zal voorbehouden zijn voor professionele aanbieders. Voorlopig is zelfs nog voorzien dat enkel wie ook in de real World een licentie heeft en zijn servers in België heeft opgesteld zo’n vergunning kan krijgen, maar beide bepalingen lijken moeilijk verenigbaar met het vrij verkeer van diensten binnen de EU.

Kan ik van mijn kansspel geen tombola maken, zoals de BOIC tombola’s of de Koning Boudewijnstichting tombola’s? Ja, natuurlijk kan je dat, als je aan alle verplichtingen van de wet van 31 december 1851 voldoet. De belangrijkste voorwaarde is dat de helft van de opbrengst van je tombola naar een goed doel moet gaan, wat het lucratieve karakter van je online loterij natuurlijk snel teniet doet…:

Bovendien passeert zowel bij de organisator als bij de winnaar de fiscus nog eens aan de kassa, wat voor onaangename verrassingen kan zorgen, maar dat is voer voor een volgende bijdrage.