Wordt u liever niet ongevraagd gebeld voor reclamedoeleinden? De Telecomwet voorziet vanaf nu een “Bel-me-niet-meer lijst.

België heeft sinds augustus 2012 een nieuwe Telecomwet, waarin onder meer een hele reeks maatregelen is opgenomen die de consument beter moeten beschermen.  Eén van die maatregels waarover we in het verleden al spraken is de nieuwe cookieregelgeving.  Daarnaast zijn er bijvoorbeeld nieuwe regels voor gsm-operatoren die ervoor zorgen dat consumenten zonder kost hun abonnement kunnen opzeggen of tijdig gewaarschuwd worden als hun verbruik bepaalde plafonds overschrijdt.

Bel-me-niet-meer lijst

Eén van de vele nieuwigheden is het invoeren van een “Bel-me-niet-meer lijst”, die ervoor moet zorgen dat telemarketeers niet meer bellen  met commerciële aanbiedingen als u dit liever niet heeft.

Wie niet meer voor direct marketing doeleinden gebeld wil worden, kan zich via zijn telecomoperator gratis registreren op de Bel-me-niet-meer lijst.

Direct marketing bedrijven moeten hun databases vergelijken met deze lijst en alle geregistreerde telefoonnummers eruit verwijderen.  Adverteerders/marketeers die zich hier niet aan houden, kunnen hiervoor aansprakelijk gehouden worden en het komt in elk geval aan hen toe om te bewijzen dat ze de nodige checks gedaan hebben.

In principe voorziet de wet één lijst bij elke telecomoperator, maar omdat dit in de praktijk nodeloos werk zou creëren voor de sector, die verschillende lijsten zou moeten consulteren, heeft de sectororganisatie BDMA (Belgian Direct Marketing Association) één centrale lijst in het leven geroepen.  Samen met Belgacom, Billi, Colruyt Mobile, Euphony, KPN,  Mobistar, Scarlet, Telenet en VOO wordt op dit ogenblik een online platform gebouwd, waar adverteerders en marketeers binnenkort toegang zullen hebben tot de lijst.  In afwachting raden deze telecomoperatoren hun abonnees aan zich in te schrijven op de huidige Robinson Phone lijst.

Die Robinson Phone lijst is een initiatief van de sector zelf, terwijl de nieuwe lijst een overheidsinitiatief is.  Verder verloopt de werking ervan in grote lijnen op dezelfde wijze. Alleen zijn de verwerkingstermijnen  voor opname in de nieuwe lijst veel korter en geldt de nieuwe lijst zoals gezegd ook voor bestaande klanten van een bedrijf en niet enkel voor prospectiedoeleinden.

Hoe werkt de lijst
  • Wie zich registreert op de Bel-me-niet-meer lijst mag niet meer gebeld worden voor commerciële aanbiedingen.  Dit geldt zowel voor bedrijven waar de abonnee in kwestie al klant is, als voor bedrijven die aan prospectie doen.
  • Wie zich registreert moet binnen de 5 werkdagen in de Bel-me-niet-meer lijst zijn opgenomen.  Na 5 werkdagen mag de consument met andere woorden niet meer telefonisch gecontacteerd worden.
  • De lijst is ook verplicht voor buitenlandse telemarketeers.  U mag dus na inschrijving ook niet meer gebeld worden vanuit Frankrijk met aanbiedingen voor uitzonderlijke Bordeauxwijnen of vanuit Rusland met de melding dat u geselecteerd bent voor een uitzonderlijke loterij.
  • De data uit de huidige Robinsonlijst zal in principe overgedragen worden naar de nieuwe lijst.  Wie al geregistreerd is, zal dat dus ook blijven.
Vanaf wanneer?

De wetgeving is reeds in werking sinds 5 augustus.  Voorlopig kan je via https://www.bel-me-niet-meer.be nog inschrijven op de oude Robinsonlijst en vanaf november 2012 denkt de BDMA op dezelfde website de nieuwe lijst te openen voor registratie.

Voor meer informatie over consumentenbescherming, reclamerecht, privacy of internetrecht kan u zowel als bedrijf in de sector als als particulier steeds contact opnemen met ons Media IT/IP team op info@siriuslegal.be.