World Intellectual Property Day

De lidstaten van de World Intellectual Property Organization of WIPO besloten in 2000 om jaarlijks een moment stil te staan bij de rol die het intellectueel eigendomsrecht speelt in ons dagelijkse leven en om het intellectueel eigendomsrecht toch een dagje extra in de verf te zetten. Hiervoor kozen de lidstaten een vaststaande datum, meer bepaald 26 april. Gezien het feit dat het WIPO-verdrag dd. 26 april 2017 in werking is getreden, was dit een logische en symbolische keuze.

Sinds 26 april 2000 biedt “Wold IP Day” elk jaar een unieke kans om samen met gelijkgestemde anderen over de hele wereld te overwegen hoe intellectueel eigendomsrecht (kan) bijdragen aan de bloei van muziek en kunst en hoe de technologische innovatie bijdraagt aan de vorming van onze samenleving.

Om een en ander toch iets of wat in goede gestructureerde banen te leiden tracht het WIPO jaarlijks een hoofdthema aan te reiken. Dit jaar lag de focus op de vraag hoe (technologische) innovatie onze levens gezonder, veiliger en comfortabeler maakt en hoe problemen kunnen omgezet worden in vooruitgang. Maar ook op de vraag of en hoe creatievelingen en hun innovaties in de verschillende landen worden gesteund, niet alleen financieel maar ook creatief, en last but not least de oproep naar zekerheid om kennis vrij beschikbaar te houden zodat innovators van morgen verder kunnen bouwen op de nieuwe technologieën van vandaag.

Ook het WIPO is mee met zijn tijd en creëerde een hashtag #worldipday en #worldipday2017 waardoor iedereen de mogelijkheid kreeg om zijn steentje bij te dragen om world ip day op de kaart te zetten.

Ook wij bij Sirius Legal staan graag even stil bij deze belangrijke dag en blijven u uiteraard het ganse jaar door informeren over nieuwigheden in IP.

Auteur: Thaïssa Nuyens