Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

10 praktische tips voor je contracten als freelance consultant

https://siriuslegaladvocaten.be/wp-content/uploads/2021/10/LogoTechlancers.png
23.11.2021 | 10:00 Agoria Antwerpen Bart Van den Brande Gratis

Freelancer zijn is niet altijd eenvoudig. Je staat er vaak alleen voor en alleen al het tijdig vinden en binnenhalen van je volgende opdracht kan een serieuze uitdaging zijn. Als je dan die volgende mooie opdracht te pakken hebt, is het volgende struikelblok vaak het onderhandelen van je contract. Je wil je nieuwe opdrachtgever immers niet voor het hoofd stoten door exuberante eisen te stellen, maar tegelijk wil je natuurlijk je eigen rechten toch correct en evenwichtig veiligstellen. Niet eenvoudig, temeer daar je wellicht ook geen jurist bent.

 

Er zijn talloze templates en voorbeeldcontracten te vinden online, maar de werkelijkheid is dat er ook heel wat rommel circuleert op het internet en zonder de nodige basiskennis is het erg moeilijk om uit te maken wat nu wel of niet een goed contract is.

 

In deze sessie proberen we je te helpen door je 10 zeer praktisch bruikbare tips te geven voor je contracten als freelance consultant. We zorgen ervoor dat je geïnformeerd bent over onderwerpen zoals exclusiviteit tijdens en na je opdracht, de intellectuele eigendom op jouw prestaties, (tijdig) betaald raken, het verbreken van je contract, jouw vrijheid als zelfstandige ondernemer en het fenomeen schijnzelfstandigheid, het gebruik van factuurvoorwaarden of algemene voorwaarden, …

 

We leggen je uit wat wel en niet kan of mag, wat gangbaar is in vergelijkbare contracten en welke verschillende opties er zijn om een aanvaardbaar compromis te vinden waar zowel jij als je opdrachtgever zich in kunnen vinden. Als alles goed is, ben je na afloop van deze sessie beter gewapend om het gesprek met je volgende opdrachtgever met vertrouwen aan te gaan en meteen bij de eerste onderhandeling een professionele indruk te maken én daarbij ook je eigen rechten zo goed mogelijk te beschermen…

Inschrijven kan via de website van Agoria Techlancers. Deelname is gratis voor leden. 

  • Live event!
  • Praktijkgericht, meteen toepasbaar op jouw contracten
  • Ruimte voor Q&A