Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Legal Compliant Agency: jouw werking juridisch op orde

https://siriuslegaladvocaten.be/wp-content/uploads/2021/12/feweb-logo.png
28.03.2024 | 09:00 Bart Van den Brande 250 voor FeWeb leden

Het overkomt elke digitale professional en agency wel eens: een samenwerking die niet verloopt zoals het hoort. Dan heb je maar beter je algemene voorwaarden, contract en SLA op orde. Welke elementen zijn van belang? Hoe kan je je werkmethode beschermen tegen misbruik? Hoe regel je je aansprakelijkheid?

Als digitale professional heb je bepaalde wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden en ben je ook aansprakelijk voor het werk dat je aflevert aan je klanten. Je bent dus maar beter op de hoogte van alle regeltjes en hoe je hier als professional best mee omgaat om je maximaal in te dekken. 

Wat mag je verwachten? 

  • Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen en hoe ver gaat mijn aansprakelijkheid? Vb. privacy by design, by default, gepaste technische beveiliging vanuit cyber security en data breach oogpunt, gangbare kwaliteitsvereisten, cookie compliance etc. 
  • Hoe zorg ik ervoor om mijn verplichtingen zo goed mogelijk na te leven en af te dekken? Hoe vertaalt zich dit naar samenwerkingsovereenkomsten, SLA, verwerkersovereenkomsten, offertes en factuurvoorwaarden, etc
  • Een gekend problemen in de agencywereld is het verschil in verwachtingspatroon tussen klant en agency. Hoe maak je een goede scope of work, hoe geef je een goede inkadering van agile development, bug fixing, etc. 
  • Aan elk digitaal project is intellectuele eigendom verbonden. Hoe ga je correct om met garanties voor die intellectuele eigendom. Denk maar aan auteursrecht, fotomateriaal, teksten, lay-out, softwarecode, domeinnamen en merknamen. 
  • Wat als het dan toch fout gaat en er zich een issue voordoet? Hoe ver kan je gaan in acties zoals websites offline halen, toegangen blokkeren, etc. Wat te doen bij een datalek waarvoor jij aansprakelijk bent?

Inschrijven

Je kan je inschrijven voor deze Academy via de website van FeWeb

  • Praktische sessie met ruimte voor vragen
  • Alledaagse voorbeelden
  • Geen juridisch pleidooi, maar in mensentaal