Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Hoe legal compliant projecten opleveren?

https://siriuslegaladvocaten.be/wp-content/uploads/2021/12/feweb-logo.png
04.05.2023 | 09:00 Online opleiding Bart Van den Brande 250 voor Feweb-leden

The Legal Compliant Agency

Als digitale professional heb je bepaalde wettelijke verplichtingen en verantwoordelijkheden en ben je ook aansprakelijk voor het werk dat je aflevert aan je klanten.

En soms gaat het wel erg ver! Zo oordeelde het Hof van Beroep van Grenoble in een geschil tussen een web agency en hun klant dat het aanbieden van Google Analytics een contractuele fout van het web agency is. Zij dienen immers een kwalitatieve website op te leveren die beantwoordt aan de technische en wettelijke vereisten.

Je bent dus maar beter op de hoogte van alle regeltjes en hoe je hier als professional best mee omgaat om je maximaal in te dekken.

Wat mag je verwachten?

 • Wat zijn mijn wettelijke verplichtingen en hoe ver gaat mijn aansprakelijkheid?
  Vb. privacy by design, by default, gepaste technische beveiliging vanuit cyber security en data breach oogpunt, gangbare kwaliteitsvereisten, cookie compliance etc. 
 • Hoe zorg ik ervoor om mijn verplichtingen zo goed mogelijk na te leven en af te dekken?
  Hoe vertaalt zich dit naar samenwerkingsovereenkomsten, SLA, verwerkersovereenkomsten, offertes en factuurvoorwaarden, etc
 • Een gekend probleem in de agencywereld is het verschil in verwachtingspatroon tussen klant en agency.
  Hoe maak je een goede scope of work, hoe geef je een goede inkadering van agile development, bug fixing, etc. 
 • Aan elk digitaal project is intellectuele eigendom verbonden. Hoe ga je correct om met garanties voor die intellectuele eigendom. Denk maar aan auteursrecht, fotomateriaal, teksten, lay-out, softwarecode, domeinnamen en merknamen. 
 • Wat als het dan toch fout gaat en er zich een issue voordoet? Hoe ver kan je gaan in acties zoals websites offline halen, toegangen blokkeren, etc.
  Wat te doen bij een datalek waarvoor jij aansprakelijk bent?

Voor wie?

Managers van éénmansbedrijven, webbureau’s en digitale agencies die zich ervan willen verzekeren dat ze juridisch conform werken zowel als bedrijf als in hun relatie met de klant.

Inschrijven

Praktische informatie over het programma en inschrijvingen kan je vinden op de website van FeWeb

 • Pragmatische sessie met alledaagse voorbeelden
 • Ruimte voor Q&A en vragen per mail achteraf
 • Alles over compliance bij digitale projecten