Vennootschappen

Vennootschapsrecht

Sirius Legal kent en begrijpt niet alleen de business van innovatieve, creatieve of technologiegebonden bedrijven.  Wij staan bedrijven ook bij in alle vragen over vennootschapsstructuren.

Ongeacht of je nu een startende zelfstandige bent, een KMO of multinational, in België of het buitenland, onze advocaten staan voor je klaar.


Onze diensten

Wat kunnen we voor je onderneming doen?

 • Cliënten bijstaan met de oprichting in België of in het buitenland van hun vennootschap
 • Cliënten bijstaan bij aandelenoverdrachten en bij de verkoop van (delen van) hun onderneming of handelsfonds
 • Advies geven inzake de fiscale en administratieve mogelijkheden en implicaties van Belgische of internationale vennootschapsstructuren
 • Aandeelhoudersgeschillen begeleiden, ook in het kader van bemiddeling
 • Cliënten bijstaan bij kapitaalsverhogingen, financieringsprojecten, fusies en splitsingen
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, statutenwijzigingen en managementovereenkomsten opstellen en onderhandelen
 • Buitenlandse vennootschappen of investeerders bijstaan bij de oprichting van een vestiging in België
 • Due dilligence uitvoeren in het kader van overnames, kapitaalsverhogingen of deelnemingen
 • Alle gerechtelijke procedures, arbitrages of alternatieve geschillenbeslechtingen voeren in België of in het buitenland

Sirius Legal is bovendien lid van verscheidene internationale advocatennetwerken die ervoor zorgen dat we je de bovenstaande diensten niet enkel in België, maar in zowat elk land ter wereld kunnen aanbieden, in samenwerking met onze vertrouwde partners ter plaatse.


Hervorming vennootschapsrecht

Vanaf 1 mei 2019 wordt het Belgische vennootschapsrecht fundamenteel en ingrijpend gewijzigd.  Het gaat om de grootste aanpassing van ons vennootschapsrecht in meer dan 200 jaar.

Deze wijzigingen brengen voor de ondernemer een reeks verplichtingen met zich mee, maar tegelijkertijd creëren ze ook een hele reeks opportuniteiten.  De organisatie van de werking van een vennootschap wordt immers veel flexibeler dan voorheen.

De hoofdlijnen van de wet
 • Het aantal vennootschapsvormen waaruit je kan kiezen wordt drastisch verminderd
 • In se blijven enkel de bv (de vroegere bvba), de nv (enkel nog voor zeer grote bedrijven) en de cv (enkel nog voor échte coöperatieven over)
 • De nieuwe bv is de “default” vennootschapsvorm in de toekomst
 • De nieuwe bv kan opgericht worden zonder maatschappelijk minimumkapitaal (geen 18.000 euro meer vereist dus)
 • De nieuwe bv kan opgericht worden door één enkele persoon
 • De nieuwe bv kan bestuurd worden door één enkele persoon
Verplichtingen en risico’s voor de ondernemer
 • Ten laatste op 1 januari 2024 of vroeger bij de eerste wijziging die je aanbrengt aan je statuten moet je bestaande vennootschap omgevormd worden naar een bv.
 • Niet absoluut verplicht, maar wellicht wél nodig is een herziening van uw aandeelhoudersovereenkomsten en managementovereenkomsten.
 • Bestuurders kunnen in de toekomst vaker en makkelijker aansprakelijk gehouden worden voor eventuele bestuursfouten.  Wie een vennootschap bestuurt, neemt dus een groter risico in de toekomst en kan maar beter zorgen voor de nodige statutaire of contractuele afspraken én voor een gepaste verzekering.
Opportuniteiten voor de ondernemer die nog geen vennootschap heeft
 • Wie vandaag werkt onder eigen naam, met een vof of een gcv kan zonder kost en erg eenvoudig omvormen naar een bv en alle voordelen genieten van het statuut van een bv (met name de beperkte aansprakelijkheid, die niet bestaat bij de vof of de gcv).
 • Wie nog niet gestart is kan nu sneller en goedkoper starten, ook zonder kapitaal en ook zonder een tweede vennoot.
 • Wie nog niet gestart is kan nu vanaf het begin veel meer dan vroeger zijn statuten zo modelleren dat de latere toetreding van nieuwe vennoten (bijvoorbeeld externe financiers) vooraf al waterdicht geregeld is.
Opportuniteiten voor de ondernemer die reeds een vennootschap heeft
 • Bestuurders worden in de toekomst beter beschermd.  Als de statuten het voorzien, kunnen zij niet meer zonder opzeg ontslagen worden.
 • Overdracht van aandelen wordt veel makkelijker en kan in se vrij in de statuten geregeld worden.
 • Afwijkende winstverdelingen inbouwen wordt veel makkelijker en kan vrij in de statuten geregeld worden.
 • Afwijkende stemrechten inbouwen wordt veel makkelijker en kan vrij in de statuten geregeld worden.
 • Het wordt mogelijk om met verschillende categorieën van aandelen te werken in de bv.
 •   …

Op onze blogpagina vind je een uitgebreide reeks artikelen over de gevolgen van deze wijzigingen.  Ons team bereidt bovendien een serie opleidingen en vormingen voor, zowel bij ons intern als bij partnerorganisaties, waar we zullen toelichten wat de nieuwe wetgeving voor jou als ondernemer betekent.

 


Onze diensten in het kader van de nieuwe vennootschapswet

Vanzelfsprekend kan je bij ons terecht om je vennootschap aan te passen aan de opportuniteiten en de verplichtingen die de nieuwe vennootschapswet met zich meebrengt.

We helpen je graag om samen te overlopen welke aanpassingen voor jou nodig of nuttig zijn in je statuten, in je aandeelhoudersovereenkomsten of in je managementovereenkomsten met bestuurders of zaakvoerders.


Kunnen we je helpen?

Kunnen we je helpen in een concreet dossier of heb je enkele vragen waar je graag een preciezer antwoord op wil?  Neem gerust contact op met ons team via onderstaand formulier: