Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

09/12/2019

Kan ik mijn slogan beschermen?

Leesduur: 4 minuten
slogan_beschermen

Je hebt een geniale slogan bedacht die jouw onderneming typeert en je wil vermijden dat iemand anders dezelfde slogan gebruikt voor gelijkaardige producten of diensten. Kan je je slogan dan ook beschermen tegen gebruik door andere bedrijven? En zoja, hoe doe je dat?

 

Achtergrond

Pas in 2010 oordeelde het Europees Hof van Justitie dat slagzinnen of slogans, kunnen geregistreerd worden net zoals merken. Audi had geprobeerd om de zin “Voorsprong door techniek” te laten registreren als merk maar deze registratie werd geweigerd door het merkenbureau. Finaal besliste het Europees Hof van Justitie dat de registratie van de Audi-slogan als merk wél mogelijk was. De slogan moet natuurlijk wel over voldoende onderscheidend vermogen beschikken om als merk te kunnen beschermd worden. Het feit dat de slogan een eenvoudige boodschap brengt zoals de slagzin van Audi, doet hieraan geen afbreuk. Het Hof oordeelde dat slogans als merk geregistreerd kunnen worden wanneer deze “in zekere mate origineel of pregnant zijn, een zekere uitleggingsinspanning vragen of bij het relevante publiek een denkproces in gang zetten.”

 

Welke voorwaarden voor bescherming?

Voor het beschermen van je slogan gelden zodus dezelfde voorwaarden dan voor het registreren van je merk in het algemeen. Je slogan moet een voldoende onderscheidend vermogen bezitten om geregistreerd te kunnen worden. Tegen de registratie van een slogan zal dan ook bezwaar gemaakt worden als er rechtstreeks informatie mee wordt verschaft over de aard, de kwaliteit, de beoogde bestemming of andere kenmerken van de producten of diensten. 

Volgende slogans werden bijvoorbeeld wel aanvaard als merk: “Maten, makkers, Maes” als slogan voor het merk “Maes”; “Wet Dust Can’t Fly” als slogan voor reinigingsmiddelen. 

Volgende slogans werden niet aanvaard als merk: “Langs Vlaamse wegen” als titel van een reismagazine; “Find your way” als slogan voor een navigatiesysteem; “Built to resist” als slogan voor papierwaren, lederwaren,… 

 

Wat met bescherming door auteursrecht?

Wanneer je slogan niet voldoende onderscheidend vermogen heeft als merk, geniet je wel nog steeds bescherming op basis van het auteursrecht. Elk origineel werk dat een intellectuele schepping uitmaakt en de persoonlijke stempel van de auteur draagt wordt beschermd door het auteursrecht. Hiervoor hoef je helemaal niets te doen, de bescherming door het auteursrecht heeft de auteur van het werk immers automatisch zonder formaliteiten te vervullen.

Let wel, hele zwakke en generieke slogans zullen geen bescherming kunnen genieten, ook niet op basis van het auteursrecht. Denk bijvoorbeeld aan slogans als: “Altijd de goedkoopste”, “De lekkerste hamburgers”,…  

 

Wat moet ik doen wanneer iemand mijn slogan gebruikt?

Wanneer je je slagzin als merk hebt kunnen deponeren en iemand anders gebruikt deze slogan om gelijkaardige producten of diensten aan te prijzen of op een manier die verwarring kan veroorzaken met jouw producten of diensten dan moet je dat bedrijf of die persoon in gebreke stellen en eisen dat die het gebruik van jouw slagzin staakt. Wanneer je een merk hebt gedeponeerd is het immers belangrijk om erg attent te zijn op het gebruik dat van jouw merk wordt gemaakt. Wanneer je niet optreedt tegen misbruik van jouw merk, kan je merk verwateren en kan je de rechten erop verliezen. 

Ook wanneer je slogan enkel bescherming heeft op basis van het auteursrecht, is het belangrijk om anderen erop attent te maken dat jij de enige rechthebbende bent op die slogan. Je zal in dat geval wel moeten kunnen aantonen dat jij die slogan als eerste bedacht hebt. Je kan daarvoor elk bewijsmiddel gebruiken (bv. een mail aan je zakenpartner met de melding dat je een nieuwe geniale slogan hebt bedacht, een mail naar je communicatiebureau met de vraag om een campagne uit te werken rond je slogan,…)

Als dat niet helpt kan je een stakingsvordering opstarten tegen die persoon of dat bedrijf, op basis van het merkenrecht als je je slogan als merk hebt gedeponeerd of op basis van het auteursrecht. Daarnaast zal je je meestal ook kunnen beroepen op de oneerlijke handelspraktijken en het verbod op verwarringsstichtende reclame.

 

Vragen over de bescherming van je slogan als merk of over merkenrecht in het algemeen?

Contacteer Bart Van den Brande per mail (bart@siriuslegal.be) of telefoon (0486/901931).

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Fiscale optimalisatie

Niemand betaalt graag meer belastingen dan nodig. Heb je een creatief beroep? Met de auteursrechtelijk beschermde content die je creëert kan je een aanzienlijk fiscaal voordeel realiseren!


IP contracten

Goede afspraken (contracten) maken goede vrienden. Dat geldt ook voor je intellectuele eigendom natuurlijk.  Jouw creaties zijn goud waard, bescherm ze goed! 


Bestrijd namaak

Een copycat is met je product aan de haal en verkoopt het online of op de zwarte markt aan bodemprijzen. Ga best meteen over tot actie, maar laat je begeleiden door een expert! 


Bescherm je IP

Welke intellectuele eigendomsrechten kan jij inroepen? We adviseren je graag bij auteursrecht, softwarebescherming, databankrecht, tekeningen en modellen, merkenrecht, knowhow en bedrijfsgeheimen, …