Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Wat zijn persoonsgegevens? Een duidelijke definitie!

Leesduur: 2 minuten

Persoonsgegevens, het is een veelgebruikte term sinds de komst van GDPR. Maar wat is nu precies een persoonsgegeven? Dit begrip gaat veel verder dan je zou denken, dus jouw data bevatten sneller persoonsgegevens dan je eerste instantie zou denken. Daarbij ben je dus ook onderworpen aan de GDPR wetgeving. Isha Upadhyaya legt dit helder uit in deze Sirius.Talks. 

Transcript

Persoonsgegevens zijn alle stukjes informatie die iets zeggen of kunnen zeggen over een persoon, ongeacht de vraag of we die persoon bij naam kunnen aanduiden. In tegenstelling tot wat vaak nog gedacht wordt, gaat het dan niet alleen om je naam, geslacht, e-mailadres of telefoonnummer.  Maar ook je IP-adres, profielinformatie, aankoopgedrag, voorkeuren, hobby’s, locatiegegevens, inkomen of je surfgedrag online zijn persoonsgegevens. Het feit dat je vandaag op een “anoniem” profiel nog geen naam kan plakken, betekent niet dat de profielinformatie geen persoonsgegeven uitmaakt.

Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, moeten voldoen aan de voorwaarden uit de GDPR. Als bedrijf mag je zo bijvoorbeeld niet méér persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk voor het bereiken van een bepaald doel, mag je gegevens niet langer bijhouden dan nodig en mag je gegevens niet zomaar gebruiken voor andere doelen dat waarvoor je de gegevens initieel verkregen hebt. 

Daarnaast heb je voor élke verwerking van persoonsgegevens een zogenaamde “rechtsgrond” nodig.  In heel wat gevallen is dat de voorafgaande toestemming of opt-in van de betrokkene, maar de GDPR kent nog 5 andere rechtsgronden die je kunnen toestaan om persoonsgegevens te verwerken.  

Belangrijk is om vooraf steeds de meest aangewezen rechtsgrond te zoeken, die duidelijk te communiceren aan de betrokkene (in je privacy policy) en zeker geen gegevens te verwerken als je geen gepaste rechtsgrond hebt.  

De GDPR geeft overigens een speciale status aan een aantal bijzondere categorieën van persoonsgegevens. Dit gaat over gevoelige persoonsgegevens, zoals politieke opvattingen, religieuze overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond of medische gegevens. De verwerking hiervan is in principe verboden, tenzij je voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Je mag deze gevoelige gegevens bijvoorbeeld wel verwerken als de betrokkene volledig vrij en uitdrukkelijke toestemming geeft of bijvoorbeeld ook om de “vitale belangen van de betrokkene te beschermen” als deze in levensgevaar zou zijn.

Sirius Talks

Interessante video's voor jou

De juridische machtsstrijd tussen Google en EU

Kijktijd: 4:50

Hoe vermijd je juridische problemen met NFT's en crypto's?

Kijktijd: 3:59

Interessante artikels over GDPR

31.03.2022 Bart Van den Brande

“Akkoord” over een nieuw Privacy Shield, of Schrems III op komst?

Al draagt de aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding…  Tot eenieders verbazing lazen we vorige week in het ...

29.05.2019 Bart Van den Brande

GDPR: een last of een lust voor ondernemers?

Een jaar is inmiddels voorbijgegaan sinds op 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) in Europa met veel ...

02.10.2018 Bart Van den Brande

Bewaartermijnen onder GDPR: Interessante beslissing van de Oostenrijkse GBA

We meldden de voorbije weken al in enkele berichten hoe de andere EU-lidstaten aan de slag gaan met de praktische implementatie ...

Alles over privacy en gegevensbescherming


Cookies

Datacollectie op je website waarmee je juridisch volledig voldoet aan alle vereisten. Niet omdat het moet, maar ook uit respect voor de privacy van je klanten, toch?


GDPR compliance

GDPR compliance is een grote milestone in de privacywetgeving. Laat je niet afschrikken, wij staan je graag bij met to-the-point advies dat helemaal niet duur moet zijn.


Internationale datatransfers

Data export is élke uitwisseling van gegevens met een partner buiten de EU. GDPR staat data export buiten de EU enkel toe als de ontvanger een gepast beschermingsniveau garandeert.