Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

DAC7: Digitale platformen in het vizier van de fiscus

Leesduur: 4 minuten

Ben je een verkoper die gebruikmaakt van digitale platformen zoals Airbnb, Uber of Bol.com? Dan is DAC7 wellicht relevant voor jou! Deze nieuwe Europese richtlijn, intussen ook omgezet in Belgisch recht en sinds februari effectief in werking, verplicht platformen om informatie over hun verkopers te delen met de belastingdienst.

We stellen vast dat heel wat van onze cliënten in e-commerce nog niet op de hoogte zijn van hun eventuele DAC7 verplichtingen.  In deze blogpost zetten we dus graag nog even op een rijtje wat DAC7 is, waarom deze regelgeving er is gekomen, wie onderworpen is aan DAC7 en waar platformen en verkopers rekening mee moeten houden.  Lees verder om alles te weten te komen over DAC7 en wat het voor jou betekent!

Wat is DAC7?

DAC7 is de korte naam voor Richtlijn (EU) 2021/514 van de Raad van 22 maart 2021 betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingaangelegenheden (“Directive on Administrative Cooperation 7”) inzake informatie die door digitale platformen wordt verstrekt. De richtlijn beoogt de fiscale transparantie te vergroten met betrekking tot de activiteiten die op digitale platformen plaatsvinden.

De traditionele belastingwetgeving is niet altijd aangepast aan de digitale werkelijkheid.   Digitale platformen werken vaak cross-border en het is voor nationale belastingdiensten moeilijk om zicht te krijgen op de inkomsten die via deze platformen worden gegenereerd. DAC7 wil hieraan tegemoetkomen door platformexploitanten te verplichten om bepaalde informatie over de verkopers op hun platformen te verzamelen en te rapporteren aan de belastingautoriteiten.

DAC7 moet met andere woorden meer transparantie brengen in de omzetten die online verkopers of aanbieders van diensten genereren door met name de platformen waarop zij hun goederen of diensten aanbieden te verplichten om bijkomende aangiftes te doen.  De aangiftes kunnen vervolgens worden gebruikt voor zowel de inkomstenbelasting als de btw. Dit kan belastingautoriteiten helpen bij het traceren en opsporen van belastbare feiten in de digitale economie, omdat zij deze gegevens kunnen gebruiken als contra-informatie voor de inkomstenbelasting en de btw-aangifte.

De DAC7 regelgeving is behoorlijk complex en wie in detail wil uitzoeken wat voor hem of haar de impact is, kan terecht in de gedetailleerde richtlijnen en FAQ’s die de Europese en Belgische overheden gepubliceerd hebben. We proberen hieronder alvast zeer kort de belangrijkste aandachtspunten mee te geven. 

Wie is er onderworpen aan DAC7?

DAC7 is van toepassing op online platformen die verkopers of aanbieders faciliteren in één van de volgende activiteiten:

 • Verhuur van onroerend goed
 • Verlening van persoonlijke diensten
 • Verkoop van goederen
 • Verhuur van alle soorten vervoermiddelen

De richtlijn is van toepassing op alle platformen die in de EU gevestigd zijn én op niet-EU platformen als de verkopers op hun platform EU-bedrijven zijn.

Dat betekent dat alle grote platformen zoals Amazon, Bol.com, Fnac, Booking, alle mogelijke immoplatformen, … onderworpen zijn aan DAC7. Ook ticketing websites of maaltijdservices zoals TakeAway.com vallen onder DAC7. 

Niet alle activiteiten op een platform vallen echter binnen de reikwijdte van DAC7. Digitale platformen die uitsluitend betalingen verwerken, advertenties plaatsen of gebruikers doorverwijzen naar een platform, vallen in principe niet binnen de reikwijdte van DAC7.

Wat moeten platformexploitanten doen?

Platformexploitanten die onder DAC7 vallen, moeten de volgende informatie verzamelen en rapporteren over hun verkopers:

 • Naam, adres en fiscaal identificatienummer
 • IBAN-rekeningnummer
 • De totale bruto bedragen van de relevante activiteiten
 • Het aantal relevante activiteiten
 • De betaalde commissies
 • De informatie moet jaarlijks worden gerapporteerd aan de belastingautoriteiten van de lidstaat waar de platformexploitant is gevestigd.

De eerste aangifte voor de activiteiten in 2023 moest gebeurd zijn voor februari 2024.  Wie dit nog niet gedaan heeft, moet zich dringend voorbereiden en alsnog de nodige aangiftes doen.

Hoe bereid je je concreet voor? 

Digitale platforms zullen procedures voor de identificatie van te rapporteren verkopers moeten ontwerpen, implementeren en uitvoeren en de vereiste rapportage-infrastructuur ruim vóór de eerste rapportagetermijn moeten implementeren en testen. Gezien de tijd die nodig is om specifieke gegevens van verkopers te verkrijgen, gegevens op te schonen en de rapportage-infrastructuur te testen, raden wij aan om onmiddellijk te beginnen met:

 • Beoordelen of je een digitaal platform bent dat binnen de reikwijdte van DAC7 valt.
 • De impact op je organisatie te bepalen, zoals over welk type verkopers en transacties je zal moeten rapporteren.
 • Beoordelen welke vereiste gegevens je al van verkopers verkrijgt en welke gegevens nog moeten worden verkregen.
 • Interne processen opzetten om de nodige info te bekomen van je verkopers en dienstenaanbieders en controles invoeren om doorlopend aan de DAC7-vereisten te voldoen. Het is daarbij wellicht nodig om je Terms of Use een update te geven.
 • Zo snel mogelijk alsnog de situatie voor 2023 regulariseren.

Wat als een platform de regels niet naleeft?

Platformexploitanten die de DAC7-regels niet naleven, kunnen rekenen op een stevige boete. De hoogte van de boetes kan per lidstaat verschillen, maar bedraagt in België tot 10% van de totale omzet van de platformexploitant.

DAC7 samengevat 

DAC7 is een belangrijke nieuwe regelgeving die de fiscale transparantie in de digitale economie moet vergroten. Platformexploitanten die onder de richtlijn vallen, moeten zich ervan vergewissen dat zij de nodige stappen ondernemen om te voldoen aan de rapporteringsverplichtingen.

Vragen?

Heb je vragen over DAC7 of de implementatie ervan in België? Boek gerust een video call in via de link naast dit artikel of bel of mail ons vrijblijvend.

Maak hier je afspraak