Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

07/09/2018

De nieuwe wetgeving voor vennootschappen: wanneer treedt deze in werking?

Leesduur: 3 minuten

De nieuwe wetgeving voor vennootschappen: wanneer treedt deze in werking?

Over het aankomend nieuw vennootschapsrecht wordt veel geschreven. Talrijke websites kondigen de nieuwigheden aan. Maar wanneer is de nieuwe wetgeving van toepassing?

 

Nieuwe wetgeving?

We moeten ons niet vergalopperen. Er is heden  – eind september 2018 – nog geen nieuw vennootschapsrecht. Er is enkel een wetsontwerp (van 04.06.2018). Dit wetsontwerp dient nog een definitieve wet te worden en de inhoud kan in principe nog worden gewijzigd.

 

Inwerkingtreding?

De bedoeling was dat de nieuwe wetgeving van toepassing zou zijn vanaf 01.01.2019. Deze datum zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Het is realistischer te voorzien dat de inwerkingtreding zal gebeuren ergens in het voorjaar van 2019.

 

De inwerkingtreding voor nieuwe vennootschappen

Vennootschappen die opgericht worden na de inwerkingtreding van de nieuwe wet dienen volledig conform te zijn aan deze nieuwe wet. Dit houdt onder meer in dat geen Comm Va, evba, sbvba, LV,… meer kan worden opgericht. De nu nog bestaande wet verdwijnt helemaal.

 

De inwerkingtreding voor bestaande vennootschappen

Vennootschappen die reeds bestaan op de dag van de inwerkingtreding van de nieuwe wet vallen pas onder de nieuwe regels vanaf 01.01.2020. De oude regels blijven dus nog een tijd op hen van toepassing.

Zij kunnen er evenwel voor kiezen om toch vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet onderworpen te zijn aan de nieuwe regels (opt-in). Op deze manier kan men genieten van de voordelen die de nieuwe wet biedt. Deze beslissing vergt een statutenwijziging.

Vanaf  een statutenwijziging wordt doorgevoerd (voor wat dan ook) zijn zij evenwel verplicht de statuten aan de nieuwe wet aan te passen. Dit dient sowieso uiterlijk op 01.01.2024 te gebeuren. De sanctie bestaat uit een aansprakelijkheid voor de bestuurders indien deze verplichting niet wordt nageleefd.

Statuten die tegenstrijdig zijn met de nieuwe wet worden voor niet geschreven beschouwd vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De dwingende bepalingen van de nieuwe wet zullen vanaf de inwerkingtreding (01.01.2020) steeds van toepassing zijn.

 

Concrete voordelen van de nieuwe wetgeving

De nieuwe wetgeving voorziet in significante wijzigingen die u of uw vennootschap voordelen kunnen opleveren. Door te opteren voor de snellere toepassing van de nieuwe wetgeving (opt-in) kan u hiervan sneller de vruchten plukken.

Vooral aan de BV – die de meest voorkomende vennootschap zal worden – kent de wetgever heel wat mogelijkeden toe om deze te modulleren aan uw wensen.

Sirius Legal bestudeert en volgt de nieuwe reglementering nauw op en distilleert alle mogelijke voordelen die u en uw vennootschap kunnen genieten.

Wij lichten u deze graag toe. U kan ons steeds contacteren op info@siriuslegal.be

 

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Contracten en commerciële relaties

Slechte contracten zijn een voedingsbodem voor dure procedures met een onzeker resultaat. De opmaak van goede contacten is in vergelijking met een procedure veel voordeliger. Het schept gemoedsrust, dat wil toch elke professional? 


Vennootschappen

Een nieuwe vennootschap oprichten of je vennootschap aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht? Staan er nieuwe aandeelhouders voor je deur? Wij zorgen voor stevige fundamenten van je vennootschap.


Geschillen en procedure

Vind je maar geen oplossing voor dat geschil? Overweeg je een procedure te starten? Wij analyseren samen met jou de mogelijkheden en slaagkansen. 


Distributie en licenties

Hulp nodig bij de opzet en uitbreiding van je distributienetwerk of partnerships in binnen- en buitenland? Wij kunnen je wereldwijd bijstaan dankzij onze partnerships met internationale advocatennetwerken. 


Internationale samenwerkingen

Op zoek naar juridisch advies voor jouw business aan de andere kant van de wereld? Dankzij onze internationale contacten via partnernetwerken zoals Consulegis en Eurolegal kunnen wij je snel helpen.