Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

14/08/2017

Luchtvaartmaatschappij moet passagiers informeren over annulatie zelfs bij tussenkomst (online) reisbureau

Leesduur: 3 minuten

Passagiers hebben in principe recht op een compensatie voor de annulatie van hun vlucht wanneer zij niet minstens 2 weken op voorhand op de hoogte werden gebracht van deze annulatie. Het Europees Hof velde een interessant arrest over deze bepaling in het kader van de prejudiciële procedure.

 

Feiten

De heer Krijgsman boekte via een online reisbureau een retourvlucht van Amsterdam naar Paramaribo met de luchtvaartmaatschappij SLM. Het vertrek was gepland voor 14 november 2014. Op 9 oktober 2014 (en zodus méér dan twee weken op voorhand) lichtte de luchtvaartmaatschappij het reisbureau in over deze annulatie. Het reisbureau zélf lichtte de heer Krijgsman pas in per mail op 4 november 2014 en zodus minder dan twee weken voor de geplande vertrekdatum. De heer Krijgsman richtte zich vervolgens tot de luchtvaartmaatschappij teneinde compensatie te bekomen.

De vraag die het Europees Hof diende te beantwoorden was, of het voldoende is dat de luchtvaartmaatschappij het reisbureau inlicht over deze annulatie en welke de voorwaarden zijn voor deze mededelingsplicht in hoofde van de luchtvaartmaatschappij?

 

Beslissing EHvJ

In zijn beslissing herinnerde het Hof eraan dat de bewijslast inzake het al dan niet melden van de annulatie op de luchtvaartmaatschappij rust. Met andere woorden: wanneer de luchtvaartmaatschappij niet kan aantonen dat zij de passagier méér dan 2 weken op voorhand heeft geïnformeerd over de annulatie dient zij compensatie te betalen aan de passagier.

Het Hof verduidelijkte dat een dergelijke interpretatie niet enkel geldt wanneer de overeenkomst rechtstreeks is afgesloten tussen de passagier en de luchtvaartmaatschappij, maar ook wanneer de overeenkomst door bemiddeling van een (online) reisagent tot stand komt.

Belangrijk ook nog om op te merken is dat het Hof in haar arrest verwijst naar de aansprakelijkheid van derden bij de betaling van compensatie door de luchtvaartmaatschappij. Dit impliceert dat het de luchtvaartmaatschappij uiteraard wel vrijstaat om terugbetaling te eisen van de gemaakte kosten indien de (online) reisagent een fout heeft gemaakt door het niet tijdig inlichten van de passagier over de annulatie zoals in dit geval.

 

Conclusie

Passagiers die worden geconfronteerd met een annulatie van hun vlucht die hen minder dan twee weken vóór vertrek wordt meegedeeld hebben recht op een compensatie van de luchtvaartmaatschappij (behoudens in de gevallen die de verordening bepaalt!) óók  wanneer zij door toedoen van het reisbureau niet of te laat werden ingelicht over de annulatie. De luchtvaartmaatschappij dient zodus te bewijzen dat de passagier méér dan twee weken op voorhand op de hoogte werd gebracht, ook indien het ticket werd geboekt mits tussenkomst van een (online) reisagent.

De luchtvaartmaatschappij zal de betaling van de compensatie wél kunnen recupereren van de (online) reisagent indien deze een fout heeft gemaakt door het niet tijdig inlichten van de passagier in kwestie.

Vragen over de Europese Verordening (261/2004) inzake bijstand en compensatie van luchtvaartpassagiers?

Contacteer Bart Van den Brande (bart@siriuslegal.be) of algemeen (info@siriuslegal.be)

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Publishing

Wij begrijpen jouw liefde voor je eigen boek, we schrijven er zelf immers ook. Goede contracten rond auteursrecht zijn vakwerk. Slaap op je twee oren met een sterk (publishing) contract. 


Relatie agency/adverteerder

Mondelinge afspraken gaan goed, tot het fout loopt. Een professionele samenwerking in de reclamewereld gebeurt best op basis van goede contracten en afspraken. En je campagnes? Die zijn best 100% juridisch compliant, toch? 


Communicatie en campagne advies

Reclamebureaus en adverteerders hebben vaak juridische vragen over hun campagnes, marketingstrategie en automation tools. Bezorg ons je wildste plannen, wij maken ze legal proof!


Audiovisuele productie

Technologische evoluties en een veranderend medialandschap brengen nieuwe juridische uitdagingen met zich mee. Copyrights, productiecontracten en media groeien mee met hun tijd, maar ben jij nog mee?