Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

08/10/2020

Help, mijn domeinnaam is ingepikt!  Hoe pak je cybersquatting best aan?

Leesduur: 6 minuten

Het is bijzonder vervelend om als ondernemer vast te stellen dat de domeinnaam die bij jouw zaak of merk hoort al door iemand anders is ingenomen.  Dat is op zijn minst gezegd niet leuk voor je online business en het kan je potentieel ook behoorlijk wat geld kosten aan gemiste omzetten én aan juridische kosten om de domeinnaam alsnog voor jezelf te pakken te krijgen.  We zetten dus even op een rijtje hoe je domain name squatting of domain name grabbing kan voorkomen en wat je kan doen als je er toch het slachtoffer van wordt.

 

Domain name squatting of cybersquatting?

We worden geregeld gecontacteerd door cliënten die vaststellen dat een derde ‘hun’ domeinnaam of een erg gelijkende domeinnaam heeft geregistreerd.  Vaak gaat dat gepaard met een ‘voorstel’ van de derde om de domeinnaam over te kopen voor een buitensporig bedrag.  Soms blijkt het om een concurrent te gaan die een graantje wil meepikken van de bekendheid en het succes van een bepaald bedrijf of een bepaald merk.

Cybersquatting is dus het registreren van een domeinnaam die identiek of gelijkaardig is aan het merk, de handelsnaam of zelfs de familienaam van iemand anders.  Typische voorbeelden van het te kwader trouw registreren van een domeinnaam zijn:

 • de registratie met als enig doel om snel wat geld te verdienen door de verkoop van de domeinnaam 
 • de registratie van een domeinnaam met als doel om schade toe te brengen aan een concurrent, bijvoorbeeld door op de geblokkeerde domeinnaam schadelijke content te plaatsen 
 • De registratie van een domeinnaam om opportunistisch aan te haken bij het succes van een merk of bedrijf voor de verkoop van eigen producten of diensten.

 

Voorkomen is beter dan genezen

Voorkomen is vanzelfsprekend altijd beter dan genezen.  Geef cybersquatters dus geen kans en neem de nodige voorzorgen:

 • Ga niet over één nacht ijs bij de keuze voor een merknaam of handelsnaam.  Maak een shortlist van namen die in aanmerking kunnen komen, maar hou die shortlist voorlopig voor jezelf en doe vooral geen online opzoekingen naar eventuele namen.
 • Zodra je je shortlist klaar hebt, kan je verifiëren of de naam nog beschikbaar is.  Daarbij werk je best snel en gericht.  Zodra domain name squatters vaststellen dat er in merkenregisters of bij domain name registrars gezocht wordt op een bepaalde naam, komen zij immers zelf in actie en zo riskeer je de naam van je keuze voor je neus weggekaapt te zien worden.
 • Bescherm je merknaam zo vroeg mogelijk en liefst voor je hem effectief gaat gebruiken (voor je nieuwe zaak, voor een nieuw product, voor de uitbreiding van je activiteiten naar een ander land, …).  Als je de houder van een geldig ingeschreven merk bent, sta je immers veel sterker tegen domain name squatters. Een merkdepot voor enkel de Benelux kost nauwelijks 250 euro en zou dus een basisreflex moeten zijn voor elke ondernemer.  
 • Als je in de toekomst plant ook in andere Europese landen actief te zijn, kan je best meteen ook voor de hele EU je merknaam beschermen.  Dat kost om en bij de 1.000 euro, maar geeft je wel meteen zekerheid en bescherming in 27 lidstaten.  Hou er rekening mee dat het Verenigd Koninkrijk eind dit jaar definitief buiten de EU valt, ook voor wat betreft merkbescherming.
 • Laat je bij je merkendepot bijstaan door mensen met ervaring.  Een merkdepot kan iedereen in principe zelf uitvoeren via de website van het BBIE, maar de praktijk leert dat een goed depot, mét de noodzakelijke voorafgaande haalbaarheidscheck en conflictcheck specialistenwerk is.  Als je daarbij hulp nodig hebt, kan je vanzelfsprekend bij ons terecht via onze merkdepotpagina.
 • Zodra je merkaanvraag is ingediend, registreer je best meteen ALLE relevante domeinnamen.  Wees niet gierig en beperk jezelf niet tot de .be en .com extensies, maar kies zoveel mogelijk relevante extensies (.com, .net, .online, .webshop, .Brussels, … maar ook bvb .fr en .nl en andere relevante landenversies) en voorzie ook een budget voor de meest voor de hand liggende spelfouten en samenstellingen. 
 • Maak je naam best pas publiek nadat je bovenstaande voorzorgen genomen hebt.  Als het daarvoor te laat is, zorg je best alsnog voor merkbescherming en uitgebreide domeinnaamregistratie. 
 • Zorg voor een geregelde controle en bewaking van je merknaam, handelsnaam en domeinnamen en treedt snel en hard op tegen inbreukplegers.  Ook dit is eigenlijk specialistenwerk, waarvoor je best een professional inschakelt.    

 

En als het al te laat is?

Er zijn wel degelijk juridische actiemiddelen voor wie geconfronteerd wordt met een domeinnaamregistratie te kwader trouw.  Soms moet dat gewoon voor de rechtbank, maar heel wat nationale domeinnaambeheerders voorzien ook in een alternatieve geschillenprocedure op basis van arbitrage of bemiddeling.  Vaak kan dat gewoon online, maar hou er rekening mee dat de voorwaarden, de kosten en ook de juridische gronden waarop je je kan baseren van land tot land kunnen verschillen.  Vaak zal bijvoorbeeld het houden van een geldig ingeschreven merk een vereiste zijn…  

In België voorziet de wet in een specifieke procedure voor de rechtbank waarmee je de onmiddellijke staking van elk gebruik van een domeinnaam kan vorderen onder verbeurte van een dwangsom per dag of uur vertraging, samen met de schrapping van de registratie of de gedwongen overdracht aan de eisende partij.  Je kan hier beroep op doen als je houder bent van een merk, een geografische aanduiding of benaming van oorsprong, een handelsnaam, een auteursrechtelijk beschermd werk (bijv. de titel van een film), een vennootschapsnaam, een familienaam of de naam van een geografische entiteit. Let wel op: deze stakingsvordering kan enkel voor .be domeinnamen én voor zover de houder van de domeinnaam een woonplaats of vestiging in België heeft.

Voor .be domeinnamen bestaat via DNS.be een snelle en eenvoudige alternatieve geschillenprocedure. In dat geval moet aan drie voorwaarden zijn voldaan :

 • De domeinnaam is identiek of lijkt sterk op een merk, handelsnaam, vennootschapsnaam, plaatsnaam, persoonsnaam of naam van een geografische entiteit waarop de klager rechten heeft.
 • De houder van de domeinnaam heeft geen recht of legitiem belang jegens deze domeinnaam.
 • De domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of gebruikt.  

Voor geschillen over generieke domeinnamen (“.com”, “.int”, “.org”, enz.) is Icann bevoegd.  Haar Uniform domain name Dispute Resolution Policy (UDPR) is wel enkel van toepassing op conflicten tussen een cybersquatter en een merkhouder. 

Voor .fr, .nl of andere nationale domeinnamen kan je meestal terecht voor de verschillende nationale domain name registrars. Zoals al aangegeven lopen deze procedures én de gevallen waarin je je erop kan beroepen nogal uiteen.

 

Vragen over domeinnamen of merknamen?

Ons team helpt je graag bij alle vragen rond domeinnamen, merknamen of rond intellectuele eigendom en internet in het algemeen.
Contacteer ons gerust vrijblijvend op
bart@siriuslegal.be of op +32 486 901 931.

 

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Digitale start-ups

Idealiter staat jouw start-up juridisch helemaal op punt. Kijk verder dan enkel het betere contractenwerk, maar kies een sparring partner die met je meedenkt en alle juridische valkuilen voor je afdekt. 


AI en blockchain

De digitalisering van onze economie brengt heel wat juridische uitdagingen met zich mee. Wij adviseren je graag over de juridische impact van AI, Blockchain, cryptocurrencies, Internet of Things en digitale handtekeningen.


Web & app & software development

Actief in web, app of software development? Dan zorg je maar beter dat de projecten die je oplevert juridisch helemaal op punt staan. En de relaties met je klanten zitten meestal wel goed… tot het eens fout gaat, toch? 


Cyber security

Ook jouw bedrijf kan het slachtoffer worden van cybercriminaliteit, de meldingen rond cybercrime nemen exponentieel toe. Wij helpen je bij de opzet van een performant technisch én juridisch cyber security beleid.


E-commerce

Heb je een webshop of wil je er een starten? Laat je juridisch adviseren door onze e-commerce experten. In een mum van tijd is je webshop compliant!