Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

22/02/2019

Nieuwe EU-richtlijn voor een volledige online oprichting van uw vennootschap

Leesduur: 3 minuten
Deel dit artikel

Onze samenleving digitaliseert razendsnel.  Spullen kopen en diensten bestellen doen we online, onze muziek en tv zijn digitaal, zelfs onze paspoorten zijn gedigitaliseerd.  Maar de overheid blijft op een aantal vlakken jammer genoeg nog in gebreke.  Een klassiek pijnpunt is de administratieve rompslomp waarmee ondernemingen geconfronteerd worden in hun contacten met de overheid, bijvoorbeeld bij het oprichten van een vennootschap.

Precies daar wil de EU nu iets aan doen.  De Europese Raad kondigde zopas een ontwerprichtlijn aan die het gebruik van online oplossingen in het contact van een onderneming met de overheid moet vereenvoudigen en bevorderen. De ontwerprichtlijn wijzigt het Europese vennootschapsrecht om door digitalisering van een aantal processen meer efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid te kunnen bieden aan bedrijven.  Een vennootschap oprichten zal zo in de toekomst zeer snel, zonder moeite en volledig online kunnen gebeuren.

Er zijn overigens ongeveer 24 miljoen bedrijven in de EU, waarvan 80% naamloze vennootschappen. 98% van de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn kleine en middelgrote ondernemingen, die dus allen de voordelen van deze ontwerprichtlijn zullen ondervinden.

 

 

Nieuwe richtlijn

De Europese Raad heeft aangekondigd dat de ontwerprichtlijn het volgende bevat:

  • De nationale overheden moeten ervoor zorgen dat ondernemers volledig online een bedrijf (bvba, nv, …) kunnen oprichten (dit kan overigens al in een aantal lidstaten, waaronder Estland)
  • Informatie over de voorwaarden om een vennootschap op te richten moet online beschikbaar zijn in een of meerdere talen die de meerderheid van de EU burgers kan begrijpen
  • Regels voor vergoedingen voor online beschikbare formaliteiten moeten transparant zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast
  • Overheden mogen aan de online oprichting van vennootschappen geen kosten verbinden die hoger zijn dan de werkelijke kost die zij hebben voor de administratie
  • Ondernemingen zullen gegevens slechts één keer aan de overheid moeten overmaken en de overheid moet ervoor zorgen dat die gegevens correct bewaard en intern gedeeld worden
  • De ontwerprichtlijn voorziet overigens in waarborgen tegen fraude en misbruik bij onlineprocedures, met inbegrip van de controle van de identiteit en rechtspersoonlijkheid van een persoon die een bedrijf opzet, en de mogelijkheid om een ​​fysieke aanwezigheid in de betrokken lidstaat te eisen teneinde puur virtuele vennootschappen te vermijden.

 

Hoe loopt dit verder?

Het gaat op dit ogenblik nog maar om een ontwerprichtlijn.  Die moet het komende jaar nog definitief worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement volgens de gangbare procedures. Ergens in de loop van 2020 mag de definitieve tekst verwacht worden, die dan wellicht in de loop van 2021 door de lidstaten moet omgezet worden in nationaal recht.

 

Vragen over digitaliseringsprocessen of vragen over het starten van een onderneming of het oprichten van een vennootschap?

Ons team staat ter beschikking voor een vrijblijvende kennismaking.  Neem gerust contact op via +32 486 901 931 of bart@siriuslegal.be

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Contracten en commerciële relaties

Slechte contracten zijn een voedingsbodem voor dure procedures met een onzeker resultaat. De opmaak van goede contacten is in vergelijking met een procedure veel voordeliger. Het schept gemoedsrust, dat wil toch elke professional? 


Vennootschappen

Een nieuwe vennootschap oprichten of je vennootschap aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht? Staan er nieuwe aandeelhouders voor je deur? Wij zorgen voor stevige fundamenten van je vennootschap.


Geschillen en procedure

Vind je maar geen oplossing voor dat geschil? Overweeg je een procedure te starten? Wij analyseren samen met jou de mogelijkheden en slaagkansen. 


Distributie en licenties

Hulp nodig bij de opzet en uitbreiding van je distributienetwerk of partnerships in binnen- en buitenland? Wij kunnen je wereldwijd bijstaan dankzij onze partnerships met internationale advocatennetwerken. 


Internationale samenwerkingen

Op zoek naar juridisch advies voor jouw business aan de andere kant van de wereld? Dankzij onze internationale contacten via partnernetwerken zoals Consulegis en Eurolegal kunnen wij je snel helpen.