Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

22/02/2019

Nieuwe EU-richtlijn voor een volledige online oprichting van uw vennootschap

Leesduur: 3 minuten

Onze samenleving digitaliseert razendsnel.  Spullen kopen en diensten bestellen doen we online, onze muziek en tv zijn digitaal, zelfs onze paspoorten zijn gedigitaliseerd.  Maar de overheid blijft op een aantal vlakken jammer genoeg nog in gebreke.  Een klassiek pijnpunt is de administratieve rompslomp waarmee ondernemingen geconfronteerd worden in hun contacten met de overheid, bijvoorbeeld bij het oprichten van een vennootschap.

Precies daar wil de EU nu iets aan doen.  De Europese Raad kondigde zopas een ontwerprichtlijn aan die het gebruik van online oplossingen in het contact van een onderneming met de overheid moet vereenvoudigen en bevorderen. De ontwerprichtlijn wijzigt het Europese vennootschapsrecht om door digitalisering van een aantal processen meer efficiëntie, transparantie en rechtszekerheid te kunnen bieden aan bedrijven.  Een vennootschap oprichten zal zo in de toekomst zeer snel, zonder moeite en volledig online kunnen gebeuren.

Er zijn overigens ongeveer 24 miljoen bedrijven in de EU, waarvan 80% naamloze vennootschappen. 98% van de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn kleine en middelgrote ondernemingen, die dus allen de voordelen van deze ontwerprichtlijn zullen ondervinden.

 

 

Nieuwe richtlijn

De Europese Raad heeft aangekondigd dat de ontwerprichtlijn het volgende bevat:

 • De nationale overheden moeten ervoor zorgen dat ondernemers volledig online een bedrijf (bvba, nv, …) kunnen oprichten (dit kan overigens al in een aantal lidstaten, waaronder Estland)
 • Informatie over de voorwaarden om een vennootschap op te richten moet online beschikbaar zijn in een of meerdere talen die de meerderheid van de EU burgers kan begrijpen
 • Regels voor vergoedingen voor online beschikbare formaliteiten moeten transparant zijn en op niet-discriminerende wijze worden toegepast
 • Overheden mogen aan de online oprichting van vennootschappen geen kosten verbinden die hoger zijn dan de werkelijke kost die zij hebben voor de administratie
 • Ondernemingen zullen gegevens slechts één keer aan de overheid moeten overmaken en de overheid moet ervoor zorgen dat die gegevens correct bewaard en intern gedeeld worden
 • De ontwerprichtlijn voorziet overigens in waarborgen tegen fraude en misbruik bij onlineprocedures, met inbegrip van de controle van de identiteit en rechtspersoonlijkheid van een persoon die een bedrijf opzet, en de mogelijkheid om een ​​fysieke aanwezigheid in de betrokken lidstaat te eisen teneinde puur virtuele vennootschappen te vermijden.

 

Hoe loopt dit verder?

Het gaat op dit ogenblik nog maar om een ontwerprichtlijn.  Die moet het komende jaar nog definitief worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement volgens de gangbare procedures. Ergens in de loop van 2020 mag de definitieve tekst verwacht worden, die dan wellicht in de loop van 2021 door de lidstaten moet omgezet worden in nationaal recht.

 

Vragen over digitaliseringsprocessen of vragen over het starten van een onderneming of het oprichten van een vennootschap?

Ons team staat ter beschikking voor een vrijblijvende kennismaking.  Neem gerust contact op via +32 486 901 931 of bart@siriuslegal.be

Sirius Shop

Interessant voor jou in onze webshop

 • Adviesgesprek
 • Algemene voorwaarden en privacy policy
 • 1 overeenkomst op maat naar keuze

Ben je een startende ondernemer? Check onze Legal Kickstarter: een juridisch adviespakket aan vast tarief.

meer
 • Adviesgesprek
 • Contracten en policies op maat
 • Review van je statuten

Ben je een startende ondernemer in de tech wereld? Check onze Legal Kickstarter: een juridisch adviespakket aan vast tarief en zonder verrassingen.

meer
 • Adviesgesprek
 • Website Certifier
 • 1 overeenkomst op maat naar keuze

Start je met een webshop? Check onze Legal Kickstarter: een juridisch adviespakket aan vast tarief.

meer