Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Onbetaalde facturen innen bij consumenten wordt moeilijker: alles wat je moet weten in één overzicht

Leesduur: 4 minuten
nieuwe regels invordering onbetaalde facturen aan consumenten

Betaald raken is een uitdaging voor heel wat bedrijven.  Dat is zeker zo als er consumenten bij betrokken zijn, want dan moet je al rekening houden met heel wat regels van consumentenbescherming. 

Nochtans lijkt de overheid van oordeel dat consumenten nog niet voldoende beschermd zijn vandaag.  Vanaf 1 september 2023 komen er daarom nieuwe regels die het invorderen van schulden van consumenten nog wat bemoeilijken. Of die de consument beter beschermen, afhankelijk van welke kant je het bekijkt, natuurlijk.

In deze blog bespreken we de belangrijkste veranderingen en wat ze betekenen voor jou als ondernemer.

Eerste herinnering versturen? Vanaf nu altijd gratis!

Een opvallende verandering is dat de eerste aanmaning herinnering vanaf nu altijd gratis moet zijn. Je mag met andere woorden bij een eerste herinnering nog geen nalatigheidsintresten of schadevergoeding aanrekenen. Kosten aanrekenen mag pas vanaf 14 dagen na die eerste aanmaning.

Deze nieuwe regel moet vergeetachtige consumenten de kans geven om alsnog te betalen zonder extra kosten.

Goed om weten als je een abonnementsdienst hebt, is dat je klanten (consumenten) tot 3 keer per jaar te laat mogen betalen en zo’n eerste gratis aanmaning moeten krijgen.  Pas de vierde keer kan je de kosten die al die rappels voor jou als ondernemer met zich meebrengen doorrekenen. 

Tweede herinnering nodig? Dat mag, maar aan een kost van maximaal 7,50 euro

Ook als je klant na die eerste aanmaning niet spontaan betaalt, mag je niet (meer) zomaar een forfaitaire schadevergoeding aanrekenen, zoals je dat zou doen in een B2B relatie.

In dat laatste geval zou je gewoon 10% van het factuurbedrag met een minimum van -pak’em beet- 250 euro aanrekenen, maar ten aanzien van consumenten mag je vanaf 1 september maximaal 7,50 euro kosten aanrekenen. Portkosten voor de (aangetekende) brief mag je gelukkig wel daarbovenop in rekening brengen. 

Beetje vervelend: de wet zegt niet of die 7,50 euro inclusief of exclusief btw is en of dat bedrag onderhevig is aan indexering. 

Opgelet: Verplichte informatie aan de consument

Als je je klanten aanmaningen moet sturen omdat ze hun facturen niet betalen, moet je ze vanaf 1 september ook een hele reeks verplichte informatie meegeven, zodat ze hun rechten beter kennen.  De volgende info moet je zeker meegeven:

  • het openstaande bedrag 
  • het schadebedrag dat je zal aanrekenen bij niet-betaling binnen 14 dagen 
  • de naam en het ondernemingsnummer van jouw bedrijf
  • een beschrijving van het product of de dienst waarop de factuur betrekking heeft
  • de termijn waarbinnen de betaling moet worden gedaan 

Kosten en interesten aanrekenen? Ja, maar niet zomaar.

Kosten en intresten aanrekenen bij laattijdige betaling is iets wat elke ondernemer standaard doet in zijn of haar algemene voorwaarden. Verkoop je aan consumenten? Dan moet je vanaf 1 september wel even extra opletten.

Eerst en vooral kan je alleen kosten interesten aanrekenen als je dat contractueel bepaald hebt (in je algemene voorwaarden). 

De nieuwe wet stelt echter ook limieten aan de kosten en interesten die kunnen worden geëist. Interesten mogen bijvoorbeeld niet hoger zijn dan de zogenaamde referentie-interestvoet (die wordt geregeld gepubliceerd in het Belgisch staatsblad) vermeerderd met acht procentpunten. Op dit ogenblik betekent dat een intrest van om en bij de 10%, maar voor corona bijvoorbeeld was dat nauwelijks de helft…

Daarnaast zijn er maximumbedragen voor schadevergoedingen op basis van het verschuldigde saldo. Deze regels zijn bedoeld om buitensporige kosten voor consumenten te voorkomen.

Ook voor incassokantoren verstrengen de regels 

Raak je toch niet betaald en wil je uiteindelijk een incassokantoor inschakelen om over te gaan tot minnelijke recuperatie van je factuur?  Wel, ook voor hen gelden aanzienlijk strengere nieuwe regels. We gaan hier in deze blog niet in detail op in (je hebt als lezer wellicht nog wel wat anders te doen vandaag, denken we dan…), maar wie meer informatie hierover wil mag ons altijd bellen of mailen.

Wat als je de regels niet volgt?

Wie de nieuwe regels niet respecteert neem aanzienlijke risico’s.  Een van de sancties bijvoorbeeld is dat alle bedragen die je toch kan recupereren door meer druk te leggen of te hoge kosten aan te rekenen…  terugbetaald moeten worden aan de consument en dan is al je moeite voor niets geweest, natuurlijk.  Consumenten kunnen ook worden vrijgesteld van betaling van de onterecht gevorderde schadevergoedingen en interesten. 

Volg de regels correct dus, anders riskeer je vervelende juridische en financiële gevolgen.

Belangrijk voor jou als ondernemer

Hoe bereid je je voor als ondernemer? Wel, de kans is zeer groot dat je je algemene voorwaarden moet aanpassen.  Onder meer de schadebedingen en intrestbedingen zullen herbekeken moeten worden.

Maar ook de standaardtekst van je aanmaningen moet aangepast worden en idealerwijze laat je je advocaat meteen even meekijken naar je ganse incassoflow.  De nieuwe regels zorgen er immers naar alle waarschijnlijkheid voor dat je trager betaald gaat worden én dat je niet alle kosten voor je incasso kan doorrekenen. Je hebt er dus alle belang bij om je eigen processen zo in te stellen dat geen tijd en kosten verloren gaan…

Vragen over incasso of hulp nodig om betaald te raken?

We helpen je graag verder! Boek via de link hiernaast een gratis kennismakingsgesprek, of stuur een mailtje naar info@siriuslegal.be. Voor meer informatie over onze incassoflow kan je ook terecht op onze webshop

Plan hier je gesprek