15/06/2015

Onderzoek FOD Economie: Wettelijke garantie zeer vaak niet nageleefd door online ondernemers

Leesduur: 5 min

Wat zijn uw plichten als verkoper als een klant enkele weken of maanden aan de aankoop van pakweg een smartphone contact met u opneemt met de melding dat er en technisch defect aan het toestel is?  Dit soort situaties zorgt in onze ervaring voor heel wat probleem in de praktijk.  Veel (online) verkopers kennen hun plichten op dit vlak niet en anderen -zelfs zeer grote multinationals- proberen er al te vaak aan te ontsnappen of proberen consumenten dure “extra” garanties aan te smeren.  Nochtans is de basisregel eenvoudig en zouden zich weinig misverstanden mogen voordoen.

 

De wettelijke garantie

Bij aankoop van consumptiegoederen hebben consumenten recht op een wettelijk vastgelegd garantie van twee jaar. Dit geldt bij zowat alle verkochte goederen, van groot tot klein, van duur tot goedkoop, met slechts zeer beperkte uitzonderingen.

Het is daarbij de verkoper (niet de invoerder, niet de fabrikant) verplicht twee jaar garantie te geven.  Als er tijdens die twee jaar een defect optreedt aan het product dat reeds aanwezig was bij aankoop (maar pas later tot uiting komt), heeft de consument recht op vervanging, terugbetaling of herstelling van zijn aankoop.  Tijdens de eerste zes maanden na de aankoop is er zelfs een vermoeden dat elk gebrek dat zich voordoet onder de garantie valt.  Daarna moet de consument bewijzen dat hij het goed correct gebruikt heeft.

Dit alles geldt overigens zowel bij online als bij offline aankopen.

 

Kleine verschillen binnen de EU

Deze regels verschillen lichtjes doorheen de EU, maar de basis blijft altijd dezelfde twee jaar garantie voor de consument.  In Frankrijk wordt daarbij bijvoorbeeld het wettelijk vermoeden dat de verkoper aan de oorzaak ligt van het defect verlengd van zes maanden naar de volledige twee jarige garantietermijn.  In Nederland kan de garantietermijn langer zijn dan twee jaar en de volledige “normaal te verwachten levensduur” van een product omvatten. In sommige EU-landen moet de koper de verkoper binnen een termijn van twee maanden op de hoogte brengen van het probleem, anders verliest hij soms uw recht op garantie.  In andere landen kan naast de verkoper ook de producent rechtstreeks aangesproken worden.

 

Europees onderzoek naar inbreuken bij online verkoop

Jaarlijks onderzoeken de Europese consumentenbeschermingsdiensten de websites en webshops van een bepaalde sector om na te gaan of er zich problemen voordoen. Zo’n actie is bekend als een “Internet Sweep day“.

Onder coördinatie van de Europese Commissie nam de Belgische Economische Inspectie van de FOD Economie in 2014  deel aan een onderzoek naar inbreuken op de hierboven beschreven  garantiewetgeving op webshops die elektronische producten verkopen.  de resultaten hiervan werden begin juni bekend gemaakt door de FOD Economie.

De Economische Inspectie van de FOD Economie deed zo eind 2014 onderzoek op 59 websites naar de correcte toepassing van de wettelijke en commerciële garantie. Daarnaast werd ook nagegaan of de websites een e-mailadres vermeldden waar vragen of klachten kunnen worden gepost en of de verkoopsvoorwaarden duidelijk zijn weergegeven.

 

Helft van webshops niet in orde met wettelijke verplichtingen

In totaal werden 437 websites gecontroleerd in de EU, waarvan 59 door de FOD Economie. “Er werden problemen vastgesteld bij 27 van 59 websites: 18 websites stelden zich intussen in orde“, volgens een woordvoerder van de FOD Economie.  “Tegen de overige 9 websites loopt nu een onderzoek. Zij riskeren een boete tot 25.000 euro”.

De meest voorkomende inbreuken in België waren:

  • het niet of onduidelijk vermelden van de wettelijke garantie (21 inbreuken),
  • het onduidelijk vermelden dat de verkoper aansprakelijk is voor de wettelijke garantie (12 inbreuken) en
  • het niet of onduidelijk vermelden van de voorwaarden om te genieten van de commerciële garantie (11 inbreuken).

Het gehele Europese onderzoek toonde vergelijkbare resultaten.  In totaal controleerden de Europese autoriteiten 437 websites: 235 bleken niet volledig in orde. De belangrijkste problemen waren:

  • geen vermelding van het bestaan van de wettelijke garantie (174 websites)
  • misleidende informatie over de commerciële garantie (87 websites)
  • onduidelijke vermelding dat de wettelijke garantierechten niet beïnvloed worden door de commerciële garantie (76 websites)

 

Niet altijd slechte bedoelingen

Deze resultaten liggen volledig in de lijn van onze eigen ervaringen, zowel binnen SafeShops.be als binnen ons eigen cliënteel: wie een webshop opstart of wie al gestart is en op een gegeven ogenblik een SafeShops.be kwaliteitscertificaat wil behalen, blijkt zeer vaak niet goed op de hoogte van zijn verplichtingen.  Ondernemers copy/pasten al te vaak hun verkoopsvoorwaarden van concurrenten online, maar staan er daarbij niet bij stil dat ook die concurrenten in de meeste gevallen de regels waaraan zij zich dienen te houden niet volledig en correct naleven.

In de meeste gevallen gaat het dan ook duidelijk niet om kwade trouw of slechte bedoelingen bij online verkopers, maar om slechte informatie en gebrek aan kennis.

 

Vragen rond e-commerce of consumentenbescherming?

Sirius Legal probeert hieraan te verhelpen.  Enerzijds via onze Website Certifier dienst, waarbij we voor een vast en voor de meeste ondernemers haalbaar tarief uw website een juridische audit en update kunnen geven en anderzijds door zoveel mogelijk presentaties en vormingen over consumentenbescherming en e-commerce te geven:

  • op 23 juni geven we in onze eigen kantoren een vorming voor de KBC Clickshops eigenaars die een SafeShops.be kwaliteitslabel willen bekomen
  • Op 9 juli geeft Bart Van den Brande een presentatie over de juridische aspecten van e-commerce op de jaarlijkse “Rechtsdagen” van Confocus in Kortrijk
  • Op 26 augustus geeft Bart Van den Brande diezelfde presentatie nog eens opnieuw op de Rechtsdagen van Confocus in Edegem (Antwerpen)
  • Op 6 oktober organiseert sectorfederatie Comeos samen met Sirius Legal een volledige opleidingsdag rond de juridische aspecten van e-commerce voor  de Comeos-leden

Heeft u interesse om een van deze opleidingen bij te wonen?  aarzel dan niet om contact op te nemen met Bart Van den Brande.  Voor de meeste opleidingen hebben we enkele vrijkaartjes beschikbaar.

We maken natuurlijk ook graag persoonlijk tijd voor je.  Bel of mail gerust met Bart Van den Brande op bart@siriuslegal.be of +32 492 249 516 of boek hier meteen een vrijblijvend online kennismakingsgesprek in met Bart via Google Meet of Zoom.

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een andere manier aan recht te gaan doen.  Anders, directer, persoonlijker, betaalbaar en met 100% focus op de digitale economie.