Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

06/04/2018

Over Smart Contracts en slimme contracten

Leesduur: 3 minuten

Het begrip Smart Contracts duikt de voorbije maanden her en der op. Nochtans en in tegenstelling tot hetgeen de naam doet vermoeden zijn smart contracts niet zozeer “slim” noch echte “contracten” maar wel computer codes die kunnen helpen bij het uitvoeren of monitoren van een overeenkomst en die gebaseerd zijn op de blockchain technologie.

 

Wat is Blockchain?

Blockchain is gebaseerd op de distributed ledger technologie. Deze technologie kan je vergelijken met een grootboek waarin alle transacties die tussen partijen plaatsvinden worden opgenomen. Nieuwe transacties worden steeds onderaan bijgeschreven en voorgaande transacties kunnen niet gewijzigd worden. De distributed ledger technologie is de digitale vertaling van dit gootboek en zorgt ervoor dat iedere deelnemer aan de transactie exact dezelfde kopie heeft van dit digitale grootboek. Het doen “verdwijnen” van eerdere transacties is dus in principe niet mogelijk en elke wijziging eraan zal voor iedereen zichtbaar zijn. Het resultaat is dat er geen derde partij meer nodig is die controle uitoefent op de juistheid van het register aangezien de deelnemers elkaar kunnen controleren.

 

Wat zijn smart contracts?

Een smart contract kan worden beschouwd als een keten van schakels, waarbij bij het voldoen van de voorwaarde(n) de schakels zich openen en de transactie doorgang kan vinden.

Een smart contract maakt het op die manier mogelijk om online een automatische transactie uit te voeren, zodra vastgesteld wordt dat aan de vooraf in de code opgenomen voorwaarde(n) is voldaan. Het is belangrijk om op te merken dat deze voorwaarden opgenomen in het smart contract uitsluitend binaire voorwaarden kunnen zijn en met andere woorden: voorwaarden die uitsluitend met “ja” of “nee” moeten kunnen beantwoord worden. Smart contracts lenen zich zodus niet tot contracten waarbij bijvoorbeeld een belangenafweging dient gemaakt te worden.

Heel vaak dus zal aan een smart contract wel nog een gewoon contract voorafgaan die de inhoud bevat van de tussen partijen gemaakte afspraken. De uitvoering zélf, die kan dan worden geregeld aan de hand van een smart contract, al dan niet gekoppeld aan oracles. Een goede samenwerking tussen programmeur en advocaat/juridisch adviseur zal zodus essentieel zijn om een smart contract vorm te kunnen doen geven!

 

Juridische vragen

Over Smart Contracts stellen zich vandaag de dag bijzonder veel juridische vragen en uitdagingen. Eén ervan heeft betrekking op de internationale rechtsmacht wanneer partijen uit verschillende landen met elkaar ageren via een smart contract. Welke rechtbank is bevoegd en welk recht van toepassing? Andere vragen hebben betrekking op privacywetgeving, maar ook op het feit dat Smart Contracts eens de voorwaarden zijn voldaan niet kunnen worden tegengehouden indien dit noodzakelijk zou zijn. Een ander vraagstuk is dat van de digitale identiteit. Om smart contracts veilig te kunnen laten verlopen dient iedereen te beschikken over een vaste en zekere digitale identiteit die een zekere mate van betrouwbaarheid kan garanderen. Deze en andere (eerder technische) vraagstukken zullen in de loop van de komende maanden en jaren een oplossing moeten vinden vooraleer het systeem van smart contracts écht doorgang kan vinden.

Sirius Legal informeert u de komende maanden uiteraard uitgebreid verder over dit topic.

 

Vragen over Smart Contracts of Blockchain in het algemeen?

Contacteer ons (info@siriuslegal.be) of 02/721 13 00.

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Digitale start-ups

Idealiter staat jouw start-up juridisch helemaal op punt. Kijk verder dan enkel het betere contractenwerk, maar kies een sparring partner die met je meedenkt en alle juridische valkuilen voor je afdekt. 


AI en blockchain

De digitalisering van onze economie brengt heel wat juridische uitdagingen met zich mee. Wij adviseren je graag over de juridische impact van AI, Blockchain, cryptocurrencies, Internet of Things en digitale handtekeningen.


Web & app & software development

Actief in web, app of software development? Dan zorg je maar beter dat de projecten die je oplevert juridisch helemaal op punt staan. En de relaties met je klanten zitten meestal wel goed… tot het eens fout gaat, toch? 


Cyber security

Ook jouw bedrijf kan het slachtoffer worden van cybercriminaliteit, de meldingen rond cybercrime nemen exponentieel toe. Wij helpen je bij de opzet van een performant technisch én juridisch cyber security beleid.


E-commerce

Heb je een webshop of wil je er een starten? Laat je juridisch adviseren door onze e-commerce experten. In een mum van tijd is je webshop compliant!