Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Reclame voor cryptocurrencies? Hou rekening met deze nieuwe regels!

Leesduur: 4 minuten

Reclame voor cryptocurrencies is een opkomende trend. De Singaporese crypto marketplace Crypto.com stopte zo maar even 100 miljoen dollar in een advertentiecampagne in twintig landen waarin Matt Damon cryptobeleggingen aanprijst. Intussen worden grote steden zoals Amsterdam, Madrid en Parijs overspoeld met billboards voor diezelfde cryptobeleggingen.  Recent kon je overal in de pers lezen dat acht Amerikaanse sterren, waaronder Lyndsey Lohan en Jake Paul aangeklaagd zijn voor illegale reclame voor cryptomunten. Dichter bij huis krijgen Facebook gebruikers de ene na de andere fake reclame voorgeschoteld waarin bekende Vlamingen schijnbaar adviseren om je geld in cryptomunten te stoppen.

Tijd om in te grijpen, denkt de Belgische overheid.  Cryptobeleggingen brengen immers aanzienlijke risico’s met zich mee en beleggers zijn érg kwetsbaar voor fraude en oplichting.  De Belgische financiële waakhond FSMA zal daarom vanaf nu toezien op strengere regels voor reclame voor cryptobeleggingen.  We vatten de regels graag even voor je samen.

Nieuwe regels

Reclame voor virtuele munten, zoals bitcoins, wordt vanaf midden mei streng gereguleerd en beperkt. Uitgangspunt van de nieuwe regels is dat reclame eerlijk moet zijn en niet mag misleiden (dat is op basis van de regels voor consumentenbescherming uit het Wetboek Economisch Recht natuurlijk de basisregel voor álle reclame voor álle goederen en diensten). De FSMA heeft deze basisregel concreet toegepast op (online) reclame voor cryptocurrencies.  

Wil je reclame maken voor cryptocurrencies? Dan zal je voortaan aan deze regels moeten voldoen:

  • De waarschuwing “Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico” moet bij elke reclameboodschap over cryptocurrencies staan.
  • Als je de mogelijke voordelen van de munt beschrijft, dan moet je ook objectieve en correcte informatie geven over de risico’s, beperkingen en voorwaarden die eraan verbonden zijn (net zoals bij klassieke beleggingen ook al de disclaimer meegegeven moet worden dat rendementen uit het verleden geen garantie geven voor de toekomst).  
  • De reclame mag geen verklaring over de toekomstige waarde of rendement van de cryptocurrencies bevatten.
  • Alle verplichte vermeldingen moeten duidelijk leesbaar en zichtbaar zijn in de reclame. Op sociale media mag je deze dus niet verstoppen achter “meer weergeven” of achter een lijst met hashtags. 
  • Indien je als influencer, bekend persoon of bedrijf een voordeel ontvangt in ruil voor de vermelding van jouw naam of beeld in de reclame, dan moet er bovendien deze verplichte vermelding in de reclame staan: “[Naam] ontvangt een vergoeding van [naam opdrachtgever] voor de verspreiding van deze reclame.” 
  • Tot slot moet er ook een verplicht waarschuwingsbericht geplaatst worden bij de reclame. De FSMA heeft hiervoor een standaard tekst opgesteld. Als deze te lang is om op te nemen in de reclame zelf (wat het geval is op sociale media bijvoorbeeld), dan moet er minstens een link naar de tekst voorzien worden.   

Grootschalige campagnes verplicht melden

Wanneer bepaalde reclame over cryptocurrencies bestemd is voor meer dan 25.000 consumenten, dan moet je de lancering ervan 10 dagen op voorhand melden bij de FSMA. Zo kan de FSMA toezicht houden en indien nodig ingrijpen vooraleer de campagne opgestart is.  

Deze melding is onder meer verplicht: 

  • als je meer dan 25.000 volgers hebt op het sociale mediakanaal waar de publicatie gepost zal worden,
  • als je een sociaal netwerk betaalt om de reclame te verspreiden,
  • als de reclame geplaatst wordt op een publieke website, 
  • als de reclame zichtbaar is op een publiek toegankelijke plaats.

Wanneer moet je aan de regels voldoen? 

Zodra je ergens een mededeling plaatst die de aankoop van of inschrijving op een of meerdere cryptocurrencies promoot, moet je voldoen aan de bovenstaande regels. Het maakt hierbij niet uit via welk kanaal dit gebeurt. Daarnaast moet je voor de verplichte vermeldingen dezelfde taal gebruiken als die waarin de boodschap wordt voorgesteld.

De nieuwe regels gaan in op 17 mei 2023. Er is een overgangsperiode voorzien van één maand voor advertentiecampagnes die vóór 17 mei werden gelanceerd. Die lopende campagnes moeten aan de nieuwe regels voldoen tegen 17 juni 2023.  

Deze regels van de FSMA staan overigens los van de andere verplichte transparantievermeldingen waar influencers vandaag aan moeten voldoen. Meer daarover kan je hier terugvinden.

De FSMA investeert ook aanzienlijk in meer kennis en bewustmaking bij beleggers en lanceert een reeks van vier educatieve video’s, een informatieblad voor leerkrachten en een quiz voor leerlingen, die allemaal samen een erg volledig lessenpakket vormen over cryptomunten en over de risico’s van cryptobeleggingen.

Enigszins naïef?

Met deze nieuwe regels loopt de FSMA duidelijk vooruit op de strenge Europese regels rond cryptobeleggingen die eraan komen onder het ontwerp van MiCA Verordening. Meer daarover kan je lezen in dit blogartikel

Anderzijds gelden de nieuwe regels pas als er effectief commerciële activiteiten plaatsvinden in België, ook als dat slechts incidenteel is. Jammer genoeg zijn er heel wat oplichters actief in de cryptowereld en die opereren zelden vanuit België. De grootschalige misleidende Facebook advertenties of spam mailings, waarin bekende mediasterren misbruikt worden om bijzonder risicovolle beleggingen (in het beste geval) of pure oplichting (in het ergste geval) aan te prijzen, blijven ook met deze nieuwe regels een te meer buiten schot.

Het toepassingsgebied is bovendien ook beperkt tot virtuele munten die gebruikt kunnen worden als betaalmiddel. De regels gelden niet voor reclame op andere soorten virtuele munten of tokens, zoals NFT’s, waar ook grootschalige oplichting rond gepleegd wordt.

Vragen over deze nieuwe regels of over cryptocurrencies in het algemeen? 

Ons team staat graag voor je klaar. Stuur een mailtje naar bart@siriuslegal.be of plan hiernaast een gratis kennismakingsgesprek in. 

Vragen over cryptocurrencies?