Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

Reclame voor kansspelen kent finaal einde in België vanaf september 2024

Leesduur: 5 minuten
Verbod_op_kansspelen

Kansspelen zijn in België een populaire vrijetijdsbesteding. De Belgische Kansspelcommissie schat dat ongeveer 64% van de bevolking minstens één keer per jaar aan kansspelen deelneemt. De meeste mensen doen dit op een recreatieve manier, maar voor sommigen kan gokken problematisch worden.  Het is dan ook logisch dat de overheid tracht om strenge regels te hanteren voor het aanbieden van kansspelen en voor reclame voor kansspelen.

 

Op 1 maart werden opnieuw strengere regels gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.  Deze nieuwe regels gaan in werking op 1 september 2024 en brengen onder andere het definitieve einde van de reclame voor kansspelen met zich mee.  Het duurt nog even voor de regels effectief in werking gaan, maar we zetten ze alvast even op een rijtje voor jou.

Bescherming van de speler

Overmatig gokken is een ernstig probleem in onze samenleving, dat gepaard kan gaan met heel wat negatieve gevolgen voor de gezondheid, financiële en mentale problemen.  De meeste gokkers weten goed waar hun limieten liggen, maar voor sommige spelers is het heel wat moeilijker om hun eigen grenzen te kennen en te respecteren.

 

Om hen te beschermen werd de voorbije jaren heel wat wetgeving gecreëerd.  Kansspelaanbieders moeten over een vergunning van de Belgische Kansspelcommissie beschikken en moeten heel wat regels volgen.  Zo is er sinds geruime tijd een stortingslimiet die de bedragen die je wekelijks op je diverse online accounts bij (erkende) online casino’s kan storten ernstig beperkt. Daarnaast zijn er sinds een jaar strenge beperkingen op elke reclame voor kansspelen (met een uitdoofbeleid voor sportsponsoring) op basis van een Koninklijk Besluit van 27 februari 2023.  De overheid doet dus heel wat om de spelers te beschermen tegen zichzelf.

Nieuwe regels

Vanaf 1 september 2024 gaan we nog een stapje verder.  Op 1/03/2024 werd immers de “Wet tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers”, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze wet zal in werking treden op 01/09/2024.

Deze wet voorziet in verschillende nieuwe maatregelen, waaronder het meest in het oog springende wellicht het totaalverbod op reclame voor kansspelen is.  We zetten de wijzigingen even op een rijtje: 

  • Er wordt een principieel totaalverbod op reclame voor kansspelen ingevoerd.  Uitzonderingen zijn weliswaar nog mogelijk, maar daarvoor is telkens een specifiek KB nodig.  Deze wijziging zou het definitieve einde van de reclame voor kansspelen moeten vormen, waarmee kansspelen in de toekomst op dezelfde wijze aangepakt worden als bijvoorbeeld tabakswaren. Onder “reclame” wordt verstaan elke vorm van communicatie die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft om kansspelen te promoten of aan te zetten tot gokken, ongeacht de plaats, de aangewende communicatiemiddelen of de gebruikte technieken. Het aanbrengen van de merknaam of het logo, of de twee samen wordt eveneens als reclame beschouwd.

 

  • Er wordt een absoluut verbod ingevoerd op geschenken, bonussen, gratis speltegoeden, free rolls “elk voordeel in enigerlei vorm, aangeboden om het spelgedrag van de spelers te beïnvloeden, of om spelers te werven of te behouden”.  Met deze regel zou een einde gesteld moeten worden aan bestaande praktijken waarbij kansspeloperatoren “managers” of “account managers” aan het werk zetten om spelers te overtuigen om meer te spelen en grotere bedragen te spenderen door het toekennen van allerlei (tijdelijke) voordelen en cadeaus als de speler binnen een bepaalde periode speelt.  Het is zeker geen algemene praktijk, maar bepaalde operatoren maken zich op deze wijze bewust schuldig aan het manipuleren en uitbuiten van de zwakheden van probleemspelers.

 

  • Er wordt een verbod ingevoerd voor kansspeloperatoren om verschillende vergunningen (bvb casino games en sportweddenschappen) te cumuleren op dezelfde domeinnaam en bijhorende URL’s. Het zal ook verboden zijn om spelers door te verwijzen of warm te maken voor kansspelen die onder een andere vergunning vallen. Het is in de toekomst ook verboden om spelers de mogelijkheid te geven om eenzelfde spelersaccount te gebruiken voor de deelname aan kansspelen die worden geëxploiteerd op basis van verschillende vergunningen. Het zal tenslotte ook verboden zijn om doorstortingen mogelijk te maken tussen verschillende spelersaccounts.  Elke licentie zal met andere woorden op een afzonderlijke website, met een afzonderlijke spelersaccount moeten aangeboden worden en licentiehouders mogen spelers niet meer heen en weer van de ene naar de andere website of account proberen te laten gaan.

 

  • Er wordt een absolute leeftijdslimiet van 21 jaar ingesteld. Dat is in se niet nieuw,  maar voor het eerst worden er ook strenge sancties opgelegd aan operatoren die nalaten de leeftijd van een speler te controleren.  Wie toch spelers onder 21 jaar toelaat, zal verplicht kunnen worden om de volledige inzet van die spelers integraal terug te betalen.  Deze regel is dus analoog aan de stortingslimiet, waarbij bedragen die boven de limiet gestort worden ook integraal terugbetaald moeten worden.

 

  • De kansspelwetgeving voorzag in artikel 3 een aantal uitzonderingen voor spelen die, ondanks dat ze eigenlijk aan de definitie van een kansspel voldoen, toch niet als kansspel beschouwd worden.  Eén van deze uitzonderingen waren “kansspelen aangeboden via de media, andere dan degene die een compleet spelprogramma vormen”.  Die uitzondering is nu verwijderd en in de toekomst zullen ook mediaspelen onder de kansspelwetgeving vallen.

Inwerkingtreding na de zomer

Het duurt nog wel even voordat de nieuwe regels in werking treden. De wet voorziet in een termijn van zes maanden vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad, wat betekent dat de regels begin september in werking gaan.

De wijzigingen zijn echter best ingrijpend voor heel wat operatoren en het is daarom zeker nodig om tijdig aan de slag te gaan met de nodige voorbereidingen.  Heel wat websites zullen technische aanpassingen nodig hebben en heel wat operatoren zullen hun beleid en hun marketingstrategie moeten bijstellen.

Vragen over kansspelen?

Boek gerust een kennismakingsgesprek in via de link naast dit artikel of bel of mail naar info@siriuslegal.be

Maak meteen je vrijblijvend intake gesprek