Software, internet & e-commerce

Internetrecht

Internet heeft de voorbije twintig jaar onze maatschappij diepgaand en definitief gewijzigd. Maar toch blijft het een zeer recent en in zekere zin onvolwassen medium. Dat uit zich onder meer in de grote juridische onzekerheid in sommige materies en de snelheid waarmee een en ander evolueert.

Vragen over privacy en social media, over het al dan niet legaal downloaden, cloud computing, domain name grabbing zorgen voor heel wat hete juridische hangijzers.  Sirius Legal volgt deze evoluties niet alleen nauwgezet op, maar zet ze ook om in de praktijk.

Ook nieuwe fenomenen zoals Internet of Things, het inzetten van drones, nieuwe vormen van online marketing zoals real time marketing en trigger based marketing volgen we van zeer nabij op en als de EU werkt aan regels rond geoblocking of aan nieuwe privacy en databeschermingsregels onder de GDPR en ePrivacyverordening is Sirius Legal de eerste om dit op te pikken.


E-commerce

Sirius Legal is een échte specialist in e-commerce.  Wij staan sedert lang zowel startende als gevestigde online ondernemers bij met raad en daad en e-commerce is de échte kern van onze activiteiten.

U kan op ons rekenen voor het oprichten van uw e-commerce vennootschap, de contracten met uw webdesigner, leveranciers en partners, het opstellen van uw algemene voorwaarden, het controleren van uw e-commerce verkoopsproces, advies inzake privacy en consumentenbescherming.

Sirius Legal is al vijf jaar de juridische certificeringspartner van SafeShops.be.  Elke webshop die een SafeShops.be kwaliteitslabel draagt wordt voorafgaand uitgebreid gescreend door ons team.  We werken en werkten bovendien de voorbije jaren nauw samen met sectorfederaties als Comeos en Feweb en zijn het Belgisch lid van het “Legal and Compliance Committee” van de Europese e-commerce sectorfederatie Emota.

 

We staan webshops bij al hun juridische vragen, zoals:

  • Contracten met webbouwer en webhoster
  • Algemene voorwaarden voor webshops
  • Advies rond consumentenbescherming en (online) reclame in een B2C omgeving
  • Specifiek advies voor B2B websites
  • Opstellen van privacy policies en begeleiden van GDPR compliance trajecten
  • Advies bij cross border e-commerce en advies rond consumentenbescherming, privacy en internetrecht binnen en buiten Europa
  • Begeleiden van market places, dienstenplatformen, platformen in de sharing economy, …
  • SaaS contracten (Software as a Service) en CaaS contracten (Communications as a Service)
  • Fiscaal advies en BTW advies bij cross border online verkoop van goederen en diensten

 


Website Certifier

99% van de Belgische websites voldoet niet aan alle wettelijke verplichtingen. Doorstaat uw site de test?

Sirius Legal ontwikkelde de perfecte online tool om uw (e-commerce) website een volledige onderhoudsbeurt te geven mét handige tips en dit voor amper 750€.


IT & Software development

Ook software en app developers, software distributeurs, consultants en informatici zijn thuis bij Sirius Legal.

Onze praktijk bestaat voor een aanzienlijk deel uit het opstellen van licentieovereenkomsten, EULA’s, SaaS-overeenkomsten, SLA’s, hosting overeenkomsten en source code escrow overeenkomsten, allerlei types van IT service contracten,  cloud-contracten, CaaS contracten (Communications as a Service), contracten met webbouwers, order forms, enz.

We staan bedrijven ook met grote regelmaat bij in geschillen rond software development projecten, zowel in het kader van bemiddeling als voor de rechtbanken of in arbitrage en in gerechtelijke of buitengerechtelijke expertises.

Ons cliënteel in IT en software development is erg uiteenlopend en gaat van individuele consultants, over kleine web- en appbouwers tot internationale software developers uit binnenland en buitenland die we bijstaan bij omvangrijke projecten rond development en/of implemenatie van software in grote industriële groepen.


Contact


Voor meer info contacteer

 

Of contacteer ons online:

Naam
Bedrijf
Adres
E-mail
Waarmee kunnen wij u helpen?
*