Ja, wij hebben een webshop 😉.

Ben je op zoek naar juridisch advies of het betere maatwerk voor je contracten of policies? Check ons aanbod!

09/10/2010

Bevat uw communicatie alle wettelijk verplichte vermeldingen?

Leesduur: 2 minuten

Samen met de invoering van het ondernemingsnummer werden enkele jaren geleden een aantal aanpassingen gemaakt in het W. Venn. inzake de verplichte vermeldingen op facturen, brieven, websites, e-mailberichten, faxen, …

Nog al te vaak echter blijken ondernemingen niet aan alle verplichtingen te voldoen. Vooral e-mails en websites voldoen nog vaak niet aan alle vereisten, maar ook het briefpapier van veel bedrijven is niet volledig in orde.

Alle facturen, brieven, e-mails, websites en alle andere al dan niet elektronische communicatie van uw bedrijf moeten melding maken van:

• De naam van de vennootschap,
• De rechtsvorm, voluit of afgekort.
• De zetel,
• Het ondernemingsnummer,
• Het woord “Rechtspersonenregister” of “RPR” en de rechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft,
• Minstens één bankrekeningnummer, voor wie handel drijft met andere EU-lidstaten samen met de IBAN en BIC code.

Vooral bij websites en e-mails blijkt al te vaak dat ze geen melding maken van het ondernemingsnummer, de verwijzing naar het rechtspersonenregister of het bankrekeningnummer. Veel bedrijven nemen wél een uitgebreide disclaimer op in hun e-mails, maar voldoen verder niet aan bovenstaande verplichtingen.

De sancties zijn nochtans vergaand. Volgens artikel 80 W. Venn. kan iedereen die meewerkt aan een akte of website die niet voldoet aan de informatievoorschriften persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de daarin door de vennootschap aangegane verbintenissen. Theoretisch gezien betekent dit dat uw personeel, maar wellicht ook aan de webdesigner of webmaster die de site ontwikkelde of onderhoudt persoonlijk aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor de verbintenissen van de vennootschap. Voor vennootschap die aan e-commerce doen, kan het hierbij vanzelfsprekend om aanzienlijke bedragen gaan. Ook de dossierbeheerder, die een brief, e-mail of fax verstuurt, riskeert in principe en “onder omstandigheden” zijn persoonlijke aansprakelijkheid in het gedrang te zien brengen.

Gelet op het bovenstaande is het wellicht nuttig voor elke onderneming om zijn brief- en faxpapier, zijn facturen en bestelbons, zijn e-mails en website aan een kort onderzoek te onderwerpen en eventueel aan te passen. U kan heel wat toekomstige problemen uitsluiten en verstevigt bovendien de bedrijfscommunicatie en de positieve beeldvorming van uw bedrijf.

Over de auteur

Bart
Van den Brande

Ik ben de oprichter en Managing Partner van Sirius Legal.  In 2010 besloot ik de Brusselse advocatenwereld achter me te laten om op een and...


Contracten en commerciële relaties

Slechte contracten zijn een voedingsbodem voor dure procedures met een onzeker resultaat. De opmaak van goede contacten is in vergelijking met een procedure veel voordeliger. Het schept gemoedsrust, dat wil toch elke professional? 


Vennootschappen

Een nieuwe vennootschap oprichten of je vennootschap aanpassen aan het nieuwe vennootschapsrecht? Staan er nieuwe aandeelhouders voor je deur? Wij zorgen voor stevige fundamenten van je vennootschap.


Geschillen en procedure

Vind je maar geen oplossing voor dat geschil? Overweeg je een procedure te starten? Wij analyseren samen met jou de mogelijkheden en slaagkansen. 


Distributie en licenties

Hulp nodig bij de opzet en uitbreiding van je distributienetwerk of partnerships in binnen- en buitenland? Wij kunnen je wereldwijd bijstaan dankzij onze partnerships met internationale advocatennetwerken. 


Internationale samenwerkingen

Op zoek naar juridisch advies voor jouw business aan de andere kant van de wereld? Dankzij onze internationale contacten via partnernetwerken zoals Consulegis en Eurolegal kunnen wij je snel helpen.